Det var 22:a gången som Region Norrbotten och Almi företagspartner Nord delade ut priset, vars prissumma är 50 000 kr.

– De senaste tio åren har vi lagt ner mycket resurser på miljöfrågorna. Nu kommer vi fråga besökare på vår hemsida vad vi ska göra med prispengarna och vi vill att det ska ha en tydlig miljökoppling, säger Kent Johansson, vd Älvsbyhus AB.

Exempel på företagets miljö- och hållbarhetsarbete är bland annat att man använder miljöcertifierat virke från närområdet, biprodukter från sågverket används till fjärrvärmeproduktion och att tågtransporter används i hög grad.

Artikelbild

| Kent Johansson, vd Älvsbyhus.

Region Norrbottens interna miljöpris på 25 000 kr gick till Sven-Erik Sundqvist, projekteringschef vid Regionfastigheter, bland annat för arbetet kring utbyggnaden av Sunderby sjukhus.

Ett exempel är hanteringen av sulfidlera, där Sundqvists arbete bidragit till att sulfidleran kan användas i bygget och att regionen därmed sparat uppemot 80 miljoner kr.

Almis och Region Norrbottens gemensamma näringslivspris på 50 000 kr tilldelades Säkerhetspartner Norden. Företaget säljer brandtekniska tjänster. Bland annat lyfts arbetet med mångfald och jämställdhet fram.