Det är installationsföretaget GK som kommer att hyra en tredjedel av ytorna i fastigheten i Notviksstan. Det handlar om cirka 1 200 kvadratmeter.

– Vi bygger för fullt. Tanken är att huset ska få ett nytt uttryck. Vi håller på att göra en ny spännande fasad med bland annat tegel som ska ersätta den tidigare så anskrämliga plåtfasaden, berättar Sara Engelmark från fastighetsbolaget Galären.

Förkortningen GK står för en av företagets grundare Gunnar Karlsen. Företaget grundades 1964 och är i dag etablerade i Norge, Sverige och Danmark.

GK är en av Skandinaviens ledande entreprenörer inom framför allt el och ventilation. Företagsgruppen har totalt närmare 3 000 anställda, varav ett 80-tal är stationerade i Luleå.