Byggstart för Lidl – då öppnar lågprisjätten

Lidl öppnar sin livsmedelsbutik hösten 2020. Bygget har precis inletts på Malmudden – med Skellefteåbaserade Contractor bygg som generalentreprenör. "Inga Luleåföretag kom in med priser till oss", säger Johan Vennström, lågprisjättens fastighetschef.

2 juli 2019 19:22

Redan 2006 presenterade livsmedelskedjan Lidl sina planer på att etablera sig på Malmudden, mellan Hertsövägen och järnvägen. Detaljplanen och bygglovsprocessen har dragit ut på tiden, men i förra veckan inleddes bygget med rivnings- och röjningsarbeten på fastigheten nedanför Malmuddsviadukten.

Läs mer: Nu siktar livsmedelsjätten på Norrbotten

Läs mer: Trafikverklet släpper fram Lidls bygge

– Vi har rivit några förråd, lokstallar och annat som har hört till järnvägen. Nu väntar grundläggande markarbeten och gjutande av betongplattor innan vintern kommer, säger Johan Vennerström, fastighetschef på Lidl.

Butiken i Luleå – 1 331 kvadratmeter försäljningsytor samt ytor för lager och personal på totalt cirka 2 161 kvadratmeter – byggs enligt ett helt nytt butikskoncept för Lidl .

– Vi kör enligt samma koncept i Norrköping och Karlskoga just nu. De gamla butikerna hade fallande pulpettak, även en annan invändig layout. Nu blir det platt tak och mer moderna uttryck invändigt, en annan entré också.

Totalt är ett tiotal olika entreprenörer inblandade i byggfasen och Skellefteåföretaget Contractor bygg är generalentreprenör.

– Det var inga Luleåföretag som kom in med priser till oss, kanske beroende på den allmänt överhettade byggmarknaden lokalt.

Att bygglovsprocessen drog ut på tiden berodde bland annat på den framtida Norrbotniabanan. Trafikverket ansåg butiken skulle hamna för nära järnvägsspåren, att kommunen behövde ta fram en ny detaljplan för den aktuella fastigheten och de avrådde kommunen från att bevilja Lidls bygglovsansökan.

– Men kommunen hjälpte oss och gav oss bygglov, trots att Trafikverket förordade ett nej. Det är vi tacksamma för, säger Johan Vennerström.

119 parkeringsplatser ska vara placerade rakt framför huvudentrén och totalt rör det sig om en investering på cirka 50 miljoner kronor för Lidl.

Hösten 2020 beräknas bygget vara färdigt och då kan livsmedelsbutiken slå upp portarna. Etableringen innebär 15-20 nya arbetstillfällen.

– Det blir både hel- och deltidsanställda.

Johan Vennerström lovordar läget för butiken, i direkt anslutning till trafikintensiva genomfartsleden Hertsövägen, och han tror att Lidl välkomnas av många Luleåbor, trots den hårda konkurrensen från övriga livsmedelskedjor i stan.

– Affärsidén är fortfarande "högsta kvalitet till lägsta pris" men vi profilerar oss inet som en ren lågpriskedja längre, utan vi vänder oss till alla kunder, säger Lidls fastighetschef.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nils Johansson