Yrkesutbildning inom järnväg till Luleå

Vuxenutbildningen i Luleå ansöker om att få starta tre nya yrkesutbildningar inom järnvägsområdet.

Luleå 16 juni 2022 16:00

Trafikverket Norr är initiativtagare till att skapa järnvägsutbildningar i norra Sverige, medan Vuxenutbildningen går in som anordnare.

– Branschen har svårt att hitta utbildade järnvägstekniker så dessa utbildningar skulle göra mycket för alla nysatsningar som är på gång, men så klart även för det pågående underhållsarbetet som ständigt pågår. Det är många företag som är beroende av en fungerande järnväg, säger Fredrik Rosendahl på Trafikverket Norr.

Luleå tekniska universitet kommer ingå i ledningsgruppen, men är också medfinansiär och bistår med laborationsutrustning och utbildare.

– Det här är en viktig satsning för infrastrukturen i norra Sverige. Den här typen av utbildningssamverkan behövs för den gröna omställningen och för branschens kompetensförsörjning, säger Johan Odelius på LTU.

Utbildningarna är på 40 veckor och de aktuella yrkesgrupperna är bantekniker, signaltekniker samt kontaktledningstekniker.

Det är MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan som beviljar/avslår alla sökta utbildningar och Vuxenutbildningen som utformar innehållet tillsammans med branschen.

– Det finns en stor efterfrågan på utbildade järnvägstekniker så chans till arbete efter examen är mycket goda, säger Nicklas Häggström, rektor för Yrkeshögskolan och yrkesutbildningarna vid Vuxenutbildningen i Luleå.

Planen är att utbildningarna ska starta under hösten 2023.

Fakta om utbildningarna

Bantekniker (40 veckor)
Som bantekniker kan du arbeta med förebyggande underhåll, felavhjälpning i spår och växlar samt arbete med räls- och slipersbyten.

Signaltekniker (40 veckor)
Som signaltekniker kan du jobba med nybyggnation eller underhåll och felsökning av signalanläggningar.

Kontaktledningstekniker (40 veckor)
Som kontaktledningstekniker arbetar du framför allt med underhåll samt ny- och ombyggnad av järnvägens kontaktledningsnät.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa