Vindkraftsprojekt går framåt

Första fasen av planeringstillståndet för byggandet av ett solkraftverk i Utajärvi är godkänd.

Luleå 6 september 2022 09:00

Den svenska NYAB-koncernen med säte i Luleå förvärvades i april 2022 genom en aktiebytesaffär med det på Nasdaq Helsingfors börsnoterade Skarta Abp. Affären ledde till att NYAB:s tidigare ägare intog ett majoritetsägande i börsbolaget som också namnändrades till SkartaNYAB Abp. Det skriver SkartaNYAB i ett pressmeddelande.

– En av de främsta anledningarna till att vi valde ett samgående med Skarta, och därigenom ta bakvägen till börsen var deras påbörjade investeringar och satsningar i en grön energiportfölj. I ett land och på en marknad där investeringar av detta slag var möjliga. Mycket glädjande att vi nu på flera områden inom denna sektor gör framsteg och skapar värden i Skarta Energy, säger Johan Larsson, vd för SkartaNYAB Abp.

Första fasen av planeringstillståndet av Solkraftverksprojektet i Utajärvi har nu godkänts. (Det beviljades planeringstillstånd i augusti) Planeringstillståndet innebär att byggandet av solkraftverket i Utajärvi kan påbörjas. I augusti fick både Skarta och Utajärvi kommun också Horizon-finansiering från EU, för övergången till ren energi och för att utforska smarta nätlösningar för energidistribution, som en del av GLocalFlex-projektet som samordnas av VTT.

I mars 2021 godkände kommunstyrelsen i Utajärvi ett avsiktsförklaringsavtal om samarbete för att utveckla självförsörjningen av industriområdet i Utajärvi med hjälp av sol- och vindkraft, samt för att producera en tankstation för vätgas som framtidens bränsle för transporter. I november 2021 förvärvade Skarta över 100 hektar av nedlagd torvmossmark för ett solkraftverk och lanserade planer på att bygga en solcellsanläggning. Nu har även den första fasen av projektet för verksamheten fått tillstånd. När projektet är färdigt kommer hela projektet att generera cirka 200 000 MWh el, vilket täcker konsumtionsbehovet för i genomsnitt 40 000 personer.

Solkraftverket är en del av Skartas Vierivoimaprojekt i Utajärvi. Projektet omfattar också en vindkraftspark och inom en snar framtid en station för produktion, lagring och distribution av vätgasenergi. Vierivoima-helheten kommer att producera förnybar energi för ett intilliggande affärs- och industriområde på över 300 hektar, som kommer att bli självförsörjande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa