Vätgaslagret för fossilfri vätgas invigs i Luleå

HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Svartöberget invigs. Det inleder den två år långa testperioden.

Luleå 14 juni 2022 16:08

HYBRIT-initiativet startades 2016 av de tre ägarna SSAB, LKAB och Vattenfall.

– Sverige ska skapa nya jobb genom att leda klimatomställningen, och HYBRIT är ett bra exempel på att med grön teknik och innovation göra just det. När vi bygger framtidens energisystem så behöver vi både ta tillvara möjligheter att lagra energi och se till att stora energianvändare kan vara flexibla i sin förbrukning. Just det gör HYBRIT genom sitt unika vätgaslager, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Nu tar tekniken för lagring av gas i ett inklätt bergrum under mark (LRC) ett steg framåt och utvecklas för lagring av vätgas. Lagret ska också användas mer dynamiskt, med påfyllning och tömning i takt med vätgasproduktionen.

Med hjälp av HYBRIT-tekniken kan SSAB minska Sveriges utsläpp av koldioxid med tio procent.

– SSAB har möjlighet att ställa om vår verksamhet och ta bort tio procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp samt sju procent av Finlands, och detta tar oss ännu ett steg närmare målet. Vätgaslagret är en viktig pusselbit i säkerställandet av en stabil stålproduktion och en milstolpe i utvecklingen av HYBRIT, säger Martin Pei, CTO på SSAB.

SSAB, LKAB och Vattenfall investerar sammanlagt 259 miljoner kronor i själva vätgaslagret, delat i tre lika delar, och Energimyndigheten bidrar med 72 miljoner kronor.

– Pilotanläggningen är viktig för att på riktigt testa och förstå hur storskalig vätgaslagring fungerar. Lagring av vätgas kommer att vara en viktig pusselbit för en fossilfri värdekedja för järn- och stålindustrin men också i ett framtida robust elsystem, säger Klara Helstad, Chef enheten hållbar industri vid Energimyndigheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa