"Vi jobbar långsiktigt med satsningar"

Under hösten 2021 stod det klart att Luleå energi förlänger sponsoravtalet för Luleå energi arena. Genom filmproduktioner lyfts nu en variation av idrotter fram för att synliggöra det som händer vid sidan om elitidrotterna.

Luleå 20 januari 2022 11:00

Det förlängda sponsoravtalet sträcker sig ytterligare tio år och innebär en investering på tio miljoner kronor. Det skriver Luleå energi i ett pressmeddelande.

– För oss är Luleå energi arena en jätteviktig symbol för den hållbara och attraktiva staden. Arenan är en samlingsplats där alla är välkomna och kan mötas inom såväl idrott som kultur. Det bidrar till att människor trivs, vill leva och bo i Luleå, säger Carina Zolland, marknadschef för Luleå energi.

– Idrott och kultur, tillsammans med engagerade ledare, som dagligen fyller arenan med aktivitet och rörelseglädje, förmedlar på ett bra sätt hur viktigt det är med den här typen av anläggningar i en välmående stad säger Patrick Zetterkvist, avdelningschef idrott och friluftsliv, Luleå kommun.

Andra satsningar som Luleå energi gör är exempelvis #energiboosten för att stötta lokala föreningar i pandemin och Sjöräddningssällskapets station i Luleå.

– Den enorma energi- och klimatomställningen som nu sker i vår region kräver ökad kompetensförsörjning i form av mer arbetskraft. Det betyder fler jobb, fler bostäder, mer infrastruktur. Ett samhälle i kraftig förändring. Det är därför helt avgörande att det också finns mötesplatser och ett rikt förenings- och kulturliv i staden. Vi jobbar långsiktigt med satsningar som bidrar till detta. Luleå energi arena är en del, säger Carina Zolland.

För att fira det fortsatta samarbetet har Luleå energi valt att lyfta fram en variation av idrotter genom kortare filmproduktioner. Syftet är att synliggöra det som händer vid sidan om elitidrotterna som drar den stora publiken.

– Det är tydligt att många klubbar har haft svårt att behålla samt rekrytera nya aktiva barn och unga under pandemin, vilket riskerar att få konsekvenser på sikt med såväl psykisk som fysisk ohälsa. Inomhusidrotten och kontaktsporter har drabbats särskilt hårt. Därför ser vi positivt på alla aktiviteter som riktar sig till att aktivera fler unga, säger Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef RF-SISU Norrbotten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa