Uppgift: Stärka handeln i Luleå

Arbetet med centrumutvecklingen i Luleå befinner sig i startfasen. "Vi håller på att stämma av vilka behov som finns", säger affärsutvecklaren Josefin Bennet-Kjellsson som kommer att leda det strategiska arbetet.

Luleå 20 november 2021 10:00

Arbetet med stadsutvecklingen i Luleå centrum syftar till att skapa förutsättningar för ett gynnsamt affärsklimat och en långsiktigt attraktiv stadsmiljö. Affärsutvecklaren Josefin Bennet-Kjellsson, vars uppdrag är att leda och koordinera det strategiska centrumutvecklingsarbetet, började på Luleå business region i oktober.

– Det känns jättespännande. Jag är glad att jag får möjligheten att jobba med de här frågorna, säger hon.

Luleå har som mål att bli 100 000 invånare och 4 000 nya bostäder ska byggas. Det går hand i hand med stadsutvecklingen i centrum, menar Josefin Bennet-Kjellsson som ser ett stort behov av stads- och centrumutveckling. Både gällande återhämtning efter pandemin och andra handelsrelaterade frågor.

– Vi ser en förändring i konsumenters beteenden och vi vill hitta det nya ”normala” tillsammans med handlare som finns i stadskärnan, säger hon och fortsätter:

– Under pandemin har vi fått nya vanor och ändrade beteenden kring hur vi umgås och vistas på offentliga platser. Det digitala har tagit en större plats i våra liv och vi har hittat nya sätt att handla, mötas, träffas och samtala. Det jag tror vi kommer se mer av är ett större fokus på mötesplatser, på möjligheten att umgås, att träffas i det offentliga rummet. Det spelar nog ingen roll om det är i jobbsammanhang eller privat. Vi vill träffa människor och vi vill ha en bra plats att göra det på. Den platsen tror jag till stor del kommer att vara i våra stadskärnor framöver.   

Arbetet drivs av Luleå business region och sker i samarbete med Luleå kommun, fastighetsägare och aktörer inom handel och besöksnäring. Det finns också ett nära samarbete med Upplev Luleå.

Josefin Bennet-Kjellsson kommer ha en samordnande roll i arbetet.

– Jag ska ta hand om övergripande frågor kopplade till centrumutveckling och handel samt verka för en attraktiv stadskärna och gynnsamt affärsklimat. Min roll är att skapa förutsättningar för att få igenom förändringar, säger hon och tillägger att det händer mycket inom den globala handeln och att det återstår att se om några av trenderna kan vara intressanta för Luleå, säger Josefin och lägger till.

– Vi ser trender i omvärlden med mindre butikskoncept och att utrymmen används av flera aktörer och blir en upplevelse för kunderna. Ett koncept skulle kunna vara att man kan sätta sig på ett kafé där det finns bokhyllor och att man kan låna med en bok hem. Kanske tycker man om kaffekoppen och kan köpa den genom second hand. Det konceptet stärker små aktörers möjligheter.

Rickard Lundmark, vd för Luleå business region, anser att centrumutvecklingen är ett viktigt arbete som betyder mycket för Luleå och Norrbotten.

– Det är fantastiskt viktigt att kunna jobba aktivt med centrum och stadsutveckling och att göra det tillsammans med våra partners i staden. Luleå centrum är ett centrum för hela kommunen och regionen i stort eftersom vi är den största staden här. Ett attraktivt och levande centrum är jätteviktigt, inte bara för handlarna utan också för alla som vill besöka staden, säger han och tillägger att det känns bra att Josefin Bennet-Kjellsson ska leda arbetet med centrumutvecklingen.

– Hon har stora kunskaper inom området. Vi är tacksamma över att ha en så kompetent resurs.

Josefin Bennet-Kjellsson, som ursprungligen kommer från Lycksele, flyttade till Skellefteå som 16-åring för att studera och blev kvar där i 16 år. Hon har arbetat med centrumutvecklingsfrågor i Skellefteå och sedan i Gällivare innan hon flyttade till Luleå i slutet av förra året. Hennes erfarenhet är någonting hon kan dra nytta av i sitt nuvarande arbete.

– Det spelar ingen roll om staden har 75 000 invånare eller 17 000 invånare. Det handlarna efterfrågar är information, delaktighet, aktiviteter och möjlighet att påverka för en levande stad, säger hon.

Arbetet med centrumutvecklingen befinner sig i startfasen. Fokus i det inledande skedet ligger på att träffa aktörer och branschorganisationer.

– Vi håller på stämma av vilka behov som finns. Jag har uppfattat ett intresse av att få aktiviteter och evenemang. Initialt kommer sådana insatser genomföras för att stärka handeln. Sedan blir det strategiskt arbete och jag kommer ha en övergripande roll och jobba mot kommunens utvecklingsplan gällande centrumhalvön, säger Josefin Bennet-Kjellsson.

Josefin Bennet-Kjellsson

Från: Lycksele, men även bott i Skellefteå i 16 år.

Bor: Luleå.

Gör: Affärsutvecklare på Luleå business region sedan oktober 2021. Har i uppdrag att leda och koordinera det strategiska centrumutvecklingsarbetet för Luleå. 

Började: I oktober.

Gjort tidigare: Har tidigare bland annat arbetat med centrumutvecklingsfrågor i Skellefteå och i Gällivare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa