"Förväntar oss att projektet lockar industriaktörer"

Skarta Energy Oy, en del av SkartaNYAB, planerar tillsammans med Tohmajärvi kommun sol- och vindparker i Tohmajärvi. En avsiktsförklaring har ingåtts. "Vi förväntar oss att energiprojektet lockar industriella aktörer till området", säger Mikko Löppönen.

Luleå 13 september 2022 13:16

Genom kartläggningarna utreds byggandet av flera sol- och vindparker samt lämpliga områden. Parkernas sammanlagda effekt ska vara 60 MW. Om projektet genomförs kommer det vara det största energiprojektet i hela östra Finland. Det skriver SkartaNYAB i ett pressmeddelande.

– Den energi som produceras med hjälp av solkraft och vindkraft är helt förnybar och tillsammans stöder dessa energiformer varandra utmärkt, säger Vikke Saarelainen, vice verkställande direktör för Skarta Energy Oy.

– I Tohmajärvi har vi redan vidtagit ambitiösa åtgärder för koldioxidneutralitet, och samarbetet med Skarta är en fortsättning på detta. Vi förväntar oss att energiprojektet lockar industriella aktörer till området, stärker områdets självförsörjning i fråga om energi samt främjar Tohmajärvis övergång till koldioxidneutralitet. Om projektet genomförs har det också sysselsättningseffekter för regionen, säger Tohmajärvis kommundirektör Mikko Löppönen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa