"Det är när människor möts som det kan hända saker"

Fler inom de kulturella och kreativa näringarna ska kunna bo och verka i Norrbotten. Det jobbar projektet Creative Ebeneser för. Under hösten har de gjort Kulturcentrum Ebeneser till en öppen mötesplats och arrangerat föreläsningar och workshops. En satsning som fortsätter även 2022.

Luleå 29 november 2021 17:50

– Creative Ebeneser är ett affärsfrämjande projekt för specifikt kulturella och kreativa näringar. För att öka affärsmöjligheterna för att fler ska kunna bo och verka utifrån Norrbotten. Vi ska öka möjligheterna för människor att kunna livnära sig på sitt kulturella uttryck, säger projektledaren Fredrika Johansson. 

Sedan restriktionerna lättades har under hösten har Kulturcentrum Ebeneser svidat om till öppen mötesplats på tisdagar och onsdagar. 

– Det är när människor möts som det kan hända saker. Det är någonting annat än bara en restaurang eller ett kafé. Vi bygger det kring mötesplatsen snarare än bara kring affärsidén, säger Fredrika Johansson.

Vad hoppas du ska hända här när de kreativa företagarna kommer hit?

– Jag hoppas att de ska hitta hit och känna att det här är en mötesplats som de kulturella och kreativa näringar vill ha. Man är välkommen att sitta här under ett längre pass med sin dator. Vår idé är just att skapa en mötesplats och också att man nyttjar potentialen som finns. Kanske soppteaterlunch? säger Fredrika och fortsätter:

– För kulturella och kreativa näringar har vi även ett mötesrum för upp till åtta personer som går att låna kostnadsfritt. 

Får man sätta sig på scenen?

– Man får inta scenen. Men man sitter ju som på display så det är sällan någon har gått upp dit. 

Under Öppen mötesplats arrangeras också olika typer av kompetenshöjande föreläsningar inom företagande, nätverkande och branschen. Creative Ebenesers evenemang är specifikt för kulturella och kreativa näringar, men andra branscher är välkomna.

– Vi utgår från behoven som aktörer inom kulturella och kreativa näringar har. De ska känna att "det här är vår plats", säger Fredrika.

Under höstens sista föreläsning med efterföljande workshop berättar Amanda Mattsby om hur du vässar din verktygslåda inom marknadsföring och försäljning.

– 26 januari testar vi att köra after work också. Det kan inte bara vara kompetenshöjande information – nätverkande är jätteviktigt. Då går vi ihop med Go business och jag har även bjudit in Arctic game lab och Creative north. Tillsammans täcker vi in en ganska stor bransch, avslutar Fredrika Johansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa