Så ska företag bli mer attraktiva

Konkurrensen om arbetskraft kan bli tuffare för många företag i Norrbotten i och med de industriella satsningarna i regionen. Utbildningen Attraktiv arbetsgivare ska ge företag verktyg för att bli mer attraktiva och därmed lättare locka framtidens kompetens.

Luleå 21 september 2022 09:00

Under fyra tillfällen, med start den 29 september, kommer deltagare som går utbildningen att få lyssna på föreläsare och företagare, samt få de verktyg som behövs för att bli mer attraktiva som arbetsgivare. Attraktiv arbetsgivare lanseras av Norr Media i samarbete med Tailorbird.

Ett företag som ska gå utbildningen är Nyhléns Hugosons.

– Vi märker att det blir tuffare att rekrytera och vi har redan idag problem med att rekrytera i vissa yrkesgrupper som exempelvis chaufförer och får lägga mer energi på varje rekrytering än tidigare för att hitta rätt. Med tanke på allting som sker i regionen så inser vi att det inte kommer bli lättare. Det blir en dragkamp om kompetensen, säger Annika Gåhlin Jones, personalchef för Hugosons, och fortsätter:

– Det här känns som ett bra sätt att nätverka med andra företag och se hur man tillsammans kan lösa de problem som uppstår framåt. Sedan är det roligt att utbildningen går i Luleå och Skellefteå där våra största anläggningar ligger. 

Genom att ta lärdom av andra företags utmaningar och möjligheter hoppas de lättare kunna rekrytera rätt kompetens i framtiden.

– Det blir till stor del vi deltagare som avgör hur utbildningen blir. Jag tror att alla kommer vara väldigt engagerade för att det ska bli bra. Utbildningen kommer ge oss mycket.

Vad har ni fått för respons efter att ha anmält er?

– Vi har fått positiv respons. Många tycker det är bra att ta de möjligheter som finns. Vi vill förbereda oss på utvecklingen i Norrland.

Vad gör ni i dag för att vara en attraktiv arbetsgivare?

– Vi jobbar regelbundet med olika frågor. Det kan vara friskvård, ergonomi, interna utbildningar och psykosociala frågor. Men jag tror att det är viktigt att hela tiden titta på vad man kan bli bättre på och ser att den här utbildningen är ett ypperligt tillfälle att stärka oss i dessa frågor och ha en tydligare strategi framåt, säger Annika Gåhlin Jones.                                                                                                                                                                                                                                                                

Attraktiv arbetsgivare

Utbildningen hålls i Luleå och Skellefteå 29 september, 19 oktober, 10 november och 1 december.

Utbildningsledare: Niklas Berg och Malin Hollström, affärsutvecklare från Tailorbird.

Workshopledare: Marcus Åberg, people plan specialist och Ida Hult, Framtidsetnolog.

Deltagare: Bravida, YIT, Björkdalsgruvan/Mandalay Resources, Stark Arkitekter, HSB Norr, Svensk hemleverans, NIKAB, Skellefteå Taxi och LTU Business och Nyhléns Hugosons.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa