Mediehuset får ett lyft – stor satsning på laddplatser

Norr Medias fastighet på Robertsviksgatan i Luleå får ett rejält lyft. En ny parkering med ett 50-tal elbilsplatser är en del av en stor hållbarhetssatsning. "Vi vill vara den bästa arbetsplatsen i Luleå", säger Sebastian Sandsten, ekonomichef för Norr Media.

Luleå 30 juni 2022 09:00

De senaste åren har ett antal miljömedvetna investeringar gjorts i fastigheten, som exempelvis miljövänlig uppvärmning och ett energisnålt ventilationssystem. Under 2021 investerades det i ny teknik och automation i tryckpressen, vilket har medfört att papperspillet har minskat med 25 procent. Nu genomförs nästa steg i satsningen för minskat klimatavtryck.

Ett av målen för att bli en fossilfri koncern är en fossilfri bilpark för distributionsbolaget SVHL Norr, Svensk Hemleverans. En ny parkering byggs och grön el köps in från Luleå Energi.

– Vi gör en stor satsning på en ny parkering och bygger också om den befintliga parkeringen. Totalt handlar det om ungefär 50 laddplatser för elbilar. Det kommer finnas möjlighet både för elbilar och fossildrivna bilar, men vi vill skapa förutsättningar för personalen att välja elbil, säger Sebastian Sandsten, ekonomichef för Norr Media.

 SVHL Norr har en fordonsflotta som består av 37 rena elbilar och 20 hybrider av totalt 200 bilar.

– Varje elbil vi köper reducerar inköpen av fossila bränslen med ungefär 2 000 liter per år och bil, säger vd:n Leif Bergström.

Förutom satsningen på elbilsplatser kommer fastighetens fasad bytas ut och ett cykelförråd ska byggas för att underlätta för medarbetare att kunna cykla till och från jobbet även vintertid. Nya företagscyklar finns också tillgängliga för medarbetarna.

Invändigt i fastigheten sker stora förändringar.

– Vi kommer att bygga ett relativt stort gym, vilket har varit ett önskemål från medarbetarna. Utöver det bygger vi ett nytt kök, lunchrum samt fler mötesplatser, säger Sebastian Sandsten och fortsätter:

– Vi vill vara den bästa arbetsplatsen i Luleå.

Fasaden beräknas vara färdig i oktober och resten av renoveringarna i september.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa