Nåiden bygg får uppdrag att bygga kvarter i Umeå

Bygg- och anläggningsföretaget Nåiden bygg ska på uppdrag av Bostaden uppföra ett helt kvarter i Umeå. "Vi är glada att vi fått detta förtroende av Bostaden", säger Per Utterström, arbetschef för Nåiden bygg.

Luleå 7 december 2021 12:00

Uppdraget omfattar flerfamiljshus med 144 hyreslägenheter i varierande storlek på 1-4 rum på Östra Dragonfältet i centrala Umeå. Området som i dagsläget är splittrat av vägar och parkeringsytor, byggs om och sammanlänkas i stadsmiljön.

– Vi är glada att vi fått detta förtroende av Bostaden. Det är i linje med vår värdegrund, samtidigt som det ligger rätt i tiden då vi expanderar i såväl Norr-, och Västerbotten, och kan genom detta bidra med fler unika arbetstillfällen, säger Per Utterström, arbetschef för Nåiden bygg som har huvudkontor i Luleå.

Projekteringen startar omgående och produktionen på plats börjar efter årsskiftet. Det nya kvarteret beräknas vara färdigt sommaren 2024.

Bostäderna, ritade av Anna Hedlund på White arkitekter AB, kommer att bestå av hus i hög energiklass, solceller, avloppsåterföring samt förenkla för de boende till en hållbar livsstil genom bland annat cykelparkering i garage, laddningsplatser för elbilar, en levande utemiljö samt stora inglasande balkonger som kan användas som växthus för den egna odlingen. I två av husen kommer det finnas möjlighet att boka arbetsrum, i syfte att möjliggöra ostört arbete hemifrån. 

– Vi hoppas att det attraktiva läget även kan locka villaägare att upptäcka fördelarna med ett hållbart boende i lägenhet, centralt beläget med hög tillgänglighet. På så sätt ökar rörligheten på bostadsmarknaden och det skapas flyttkedjor som bidrar till Umeås fortsatta utveckling, säger Jerker Eriksson, vd för Bostaden.

Genomförandet av entreprenaden kommer att ske med befintlig personalstyrka, samt nyrekryteringar då det i upphandlingen ställdes särskilda krav på entreprenören att tillsammans med Bostaden främja sysselsättningsmöjligheter för människor i behov av stöd att komma in på arbetsmarknaden.

– Vi har goda erfarenheter av liknande samarbeten från tidigare upphandlingar och ser fram emot att få fortsätta detta arbete tillsammans med Nåiden bygg, säger Berndt Elstig, fastighetschef för Bostaden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa