"Industrin och våra företag är motorn i omställningen"

Nu är arbetet med den nya mottagningsstationen som ska ta emot och distribuera el till Luleå Industripark på Hertsöfältet och Svartön i gång. Mottagningsstationen är starten i att skapa förutsättningar för fler framtida etableringar på området.

Luleå 10 maj 2022 15:18

Luleå Industripark är det nya område där Hertsöfältet och Svartön ska öppna upp för fortsatt satsning på framtidens industri. Området är 125 hektar stort och beräknas vara helt utbyggt år 2030. Sedan tidigare är det klart att Talga Resources som tillverkar batterikomponenter till elbilar ska etablera sin verksamhet på området.

– Luleå vill växa och ett led i det är satsningen på Luleå Industripark. Lyckas vi locka fler företag till Luleå innebär det arbetstillfällen som i slutändan resulterar i att fler vill leva och bo i vår kommun. En förutsättning för att lyckas få hit nya företag och etableringar är just tillgången på grön el, säger Carina Sammeli, kommunalråd i Luleå. 

Mottagningsstationen som ska byggas är en nyckelkomponent för att möjliggöra satsningen på Luleå Industripark, men kommer också vara en viktig del av Luleås fortsatta elektrifiering. När staden växer med såväl fler företag och invånare, som nya bostadsområden och elbilar, behöver infrastrukturen finnas på plats.

– Luleå Energis roll är att skapa förutsättningar för den omställning som pågår genom att bland annat möta upp det ökade behov av el som finns från industrier, företag och privatpersoner. Tillsammans med den mottagningsstation som under våren kommer att stå färdig på Notviken är det här en viktig pusselbit i den energiomställning som pågår med full kraft, säger Jens Lundqvist, styrelseordförande för Luleå Energi. 

Att möjliggöra för framtidens industri och företag, samt få dem att vilja etablera sig i Luleå, är enligt Malin Larsson, vd på Luleå Energi, en nyckel till Luleås fortsatta omställning, men också en central del i stadens utveckling och attraktionskraft i stort.

– Industrin och våra företag är motorn i omställningen. Genom att skapa rätt förutsättningar i energisystemet för att ta emot nya etableringar kan vi i nästa steg tillsammans nyttja de resurser som finns på bästa sätt. Exempelvis genom dialog kring restenergier från elintensiva industriprocesser. Det ger ett hållbart och cirkulärt energisystem och en stad som inte bara attraherar ännu fler gröna etableringar, utan även människor och kompetenser som kan utveckla staden vidare, säger Malin Larsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Norr Medias fastighet får ett lyft – stor satsning på laddplatser

Norr Medias fastighet får ett lyft – stor satsning på laddplatser
Ämnen du kan följa