Han tilldelas Nordeas vetenskapliga pris

2022 års Vetenskapliga pris från Nordeas Norrlandsstiftelse tilldelas Farid Akhtar, professor i materialteknik vid Luleå tekniska universitet. "Jag känner mig hedrad", säger han.

Luleå 2 november 2022 09:00

Priset inrättades 2006 av Nordeas Norrlandsstiftelse och tilldelas forskare vid LTU som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling. Prissumman är på 100 000 kronor. Priskommittén utgörs av marknadsområdeschefen vid Nordea i Luleå och rektor samt dekaner vid LTU:s tekniska och filosofiska fakultetsnämnder.

Årets pris tilldelas Farid Akhtar, professor i materialteknik vid LTU.

– Jag känner mig hedrad och glad över att uppmärksammas för den vetenskap jag bidrar med vid Luleå tekniska universitet. Det uppmuntrar mig att fortsätta bidra och uppnå excellens. Detta är ett erkännande som inspirerar mig i min strävan att hitta lösningar på de utmaningar som vår planet står inför. Priset är också ett kvitto på mitt hårda arbete och engagemang. För det är jag tacksam, säger Farid Ahktar, som tackar Nordea och kollegorna på universitetet.

Motiveringen: "Professor Farid Akhtar är verksam vid institutionen for teknikvetenskap och matematik, där han byggt upp en forskargrupp kring området materialteknik för hållbarhet, i vilken doktorander, post-docs och masterstudenter ingår. Farid Akhtar har en omfattande vetenskaplig produktion inom områden som berör porösa keramiska material för lagring och transport av vätgas, batterier samt koldioxidinfångning från atmosfären eller direkt från utsläppskällorna. Akhtar har designat porösa material som är flexibla, hållbara och uppfyller kraven på säsongslagring av energi i form av grön ammoniak. Han har även designat ett fossilfritt isoleringsmaterial för renovering av hus för att uppnå hållbara byggnader med lågt koldioxidavtryck. Akhtars forskning har fått ett betydande akademiskt genomslag och hans studier om koldioxidinfångning har bland annat publicerats i den högt rankade tidskriften Science. Han fungerar som granskare åt ett flertal internationella tidskrifter och är en regelbundet anlitad talare vid konferenser. Den forskning som professor Farid Akhtar driver är högst relevant för den gröna omställning som pågår i norra Sverige, vilken i högsta grad ligger i Nordeas intresse. Forskningen följs med stort intresse av industrier där omfattande koldioxidutsläpp fördröjer omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Allt sammantaget gör att Farid Akhtar är en mycket värdig mottagare av Nordeas vetenskapliga pris."

– Det händer mycket viktigt i norra Sverige just nu kring en hållbar expansion. Det känns därför ytterst relevant och väldigt värdefullt att få överlämna Nordeas vetenskapliga pris till Farid Akhtar, vars forskning är högst relevant för den gröna omställningen som initierats i norra Sverige. Jag vet att Farids forskning följs med stort intresse av bland annat stora industrier där omfattande koldioxidutsläpp fördröjer den gröna omställningen och jag ser fram emot Farids fortsatta forskning med stor spänning och nyfikenhet, säger Anna Edin, marknadsområdeschef för Nordea.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Fastigheter blir forskningslabb: "Hållbarhet i alla tre dimensioner"

Fastigheter blir forskningslabb: "Hållbarhet i alla tre dimensioner"
Ämnen du kan följa