Han är ny vd för Luleå Hamn

Styrelsen för Luleå Hamn ab har utsett Anders Dahl till vd från och med oktober 2022.

Luleå 8 juli 2022 13:44

– Luleå Hamn står inför en fantastisk expansion, både i godsvolym och antal nya kunder. Jag har under min yrkeskarriär arbetat mycket med sjöfart och den service till sjöfarten som behövs för att hålla alla svenska hamnar öppna under vintersäsongen. Det känns spännande att nu få vara med och leda den expansion av Luleå Hamn som måste ske för att möta det framtida behovet, säger Anders Dahl, som tillträder som vd den 1 oktober 2022.

I dag arbetar han som isbrytardirektör med ansvar för svensk vintersjöfart och isbrytning, har ansvaret över fem statsisbrytare och driften av Sjöfartsverkets större arbetsfartyg samt forskningsfartyget Svea som bedriver forskning i Östersjön och på Nordsjön. Han har drygt 20 års erfarenhet av olika ledarbefattningar och driver utvecklingsprojektet ”Fossilfri flotta”.

– Luleå Hamn är en allmän hamn öppen för de företag som behöver ta in eller skeppa ut gods. Hamnen är en viktig del i den gröna omställning som nu sker i Norrbotten och hamnens betydelse kommer att öka kraftigt under kommande decennium. Anders Dahl kommer med sin kunskap om sjöfartslogistik, vintersjöfart och vana att leda större organisationer bli en viktig ledare för den kommande tillväxten i Luleå Hamn, säger Birgitta Ahlqvist, styrelsens ordförande.

Luleå Hamn

Luleå Hamn ab är ett helägt dotterbolag till Luleå Kommunföretag ab och har drygt 30 medarbetare. De flesta medarbetarna arbetar på företagets tre bogserbåtar, som assisterar fartygen året runt. I dag hanteras omkring åtta miljoner ton gods per år, varav den största delen är järnmalmsprodukter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Nystartad fastighetsförvaltare i Luleå

Nyetableringar
Nystartad fastighetsförvaltare i Luleå

32-åring startar nytt företag i Luleå

Nyetableringar
32-åring startar nytt företag i Luleå
Visa fler
Ämnen du kan följa