Framtidens hållbara material i nytt tekniklabb

Fyra högteknologiska labb som klarar att karaktärisera fasta material på extrem detaljnivå i 2D/3D/4D har slagits samman på Luleå tekniska universitet. Genom ett gemensamt labb hoppas forskarna skapa banbrytande forskning med betydelse för den gröna omställningen.

Luleå 28 september 2022 07:36

– Den gröna omställningen kommer att kräva utveckling av både ny och beprövad teknik, både inom industrin och samhället i stort. För att kunna optimera materialen som behövs för den gröna omställningen och göra dem resurseffektiva och miljövänliga, behöver man förstå deras inre struktur och sammansättning, säger Glenn Bark, forskare i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet och verksamhetsledare för det nya labbet LUMIA, Luleå Material Imaging and Analysis.

Luleå tekniska universitet forskar kring att karakterisera olika typer av material, från makro till mikro/nanoskala, för att få en bättre förståelse för materialens fysikaliska och kemiska egenskaper. Svepelektronmikroskopi (SEM) genererar tvådimensionella högupplösta bilder av materialytors utseende, kemiska sammansättning, och strukturella uppbyggnad. Vid LTU finns också ett högteknologiskt laboratorium för röntgenbaserad mikrotomografi (XCT, microCT), som möjliggör tredimensionell avbildning av material och dess inre mikrostruktur, på sub-mikrometerskala.

Vi har en lång teknisk erfarenhet att arbeta med olika typer av material, allt från geologiska malmprover, till stållegeringar, järnvägsräls, snö, trä och kompositmaterial med mera, säger Glenn Bark. 

Labben kopplas nu samman och forskarna får möjlighet att karakterisera sina material, både i 2D och 3D, ner till mikrometerskala och nanometerskala för vissa typer av analyser. Tanken är att nya forskningsresultat ska kunna uppstå genom det tvärvetenskapliga samarbetet.

Att kombinera dessa 2D- och 3D-metoder och 4D (3D+tid) ger avsevärt förbättrade möjligheter att möta de utmaningar som framtidens material ställer bland annat inom den gröna omställningen. Med hjälp av det nya labbet kan vi bättre utveckla och nyttiggöra den kunskap och kompetens som finns vid laboratorierna, och på så sätt bidra med ökad förståelse kring de material och processer som är kritiska för ett hållbart samhälle, säger Glenn Bark.

Närheten till industrin och den gröna omställning i norra Sverige betraktas som en stor fördel.                                                

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Han är finalist i stor nationell forskartävling: "Ska bli väldigt spännande"

Han är finalist i stor nationell forskartävling: "Ska bli väldigt spännande"

Fastigheter blir forskningslabb: "Hållbarhet i alla tre dimensioner"

Fastigheter blir forskningslabb: "Hållbarhet i alla tre dimensioner"
Ämnen du kan följa