Förslag om nya regler för arbetsbodar på byggområden

Luleå kommun, i nära dialog med byggbranschen, föreslår att tillfälliga arbetsbodar som placeras inne på byggområdet i de flesta fall inte ska behöha bygglov. "Det blir en bedömning från fall till fall", säger miljö- och byggchef Patrik Wallgren.

Luleå 10 december 2021 16:00

År 2040 ska det finnas plats för minst 100 000 invånare i Luleå och kommunen behöver hitta smarta sätt att arbeta för att underlätta för byggföretagen att investera i kommunen. Ett sätt handlar om hanteringen av tillfälliga arbetsbodar i samband med byggprojekt. Avdelning miljö och bygg, Luleå kommun, föreslår i nära dialog med byggbranschen bland annat att bygglov ska krävas för arbetsbodar som ställs utanför det arbetsområde som projektet genomförs på, men om arbetsboden däremot placeras på samma fastighet så kommer det i de flesta fall inte krävas bygglov.

– Om man sätter arbetsboden utanför en fastighet, då krävs det bygglov, men om man har den på den plats där man redan bygger på så har vi incitament att det inte behövs bygglov. Om omgivningpåverkan är stor kan bygglov krävas ändå. Det blir en bedömning från fall till fall, säger miljö- och byggchef Patrik Wallgren.

Syftet med det är att ge ett incitament för att placera arbetsbodar på den fastighet där påverkan redan är stor på omgivningen och minimera påverkan på annan närliggande mark.

Modellen ska testas under 2022, och tillsammans med byggbranschen utvärderas i december 2022.

Till grund för förslaget ligger bland annat en omvärldsspaning av hur andra kommuner hanterar arbetsbodar, vilket har visat sig vara olika. Här har byggföretagen kommit med inspel på arbetssätt som de anser fungerar bra i andra kommuner.

– Det har i det här arbetet varit viktigt att ha en bra dialog med byggbranschen för att tillsammans hitta en modell som fungerar bra och som är tydlig. Dialogen är också ett led i vår ambition att förbättra företagsklimatet och öka samverkan mellan kommunen och våra byggaktörer, säger Patrik Wallgren.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås godkänna förslag till arbetssätt för arbetsbodar i Luleå kommun 15 december.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Luleå en av de första kommunerna med "råa" lägenheter

Luleå en av de första kommunerna med "råa" lägenheter