Företagsfrukost med fokus på nyetableringar

Under fredagens företagsfrukost låg fokus på en växande stad och nyetableringar. "Det är i Luleå vi ska vara och verka. Många av investeringarna är här", säger Karin Brand från nyetablerade Logistic contractor.

Luleå 25 mars 2022 10:28

Luleå business region hälsade välkommen till företagsfrukosten i Vetenskapens hus i Luleå och medarrangörer var Företagarna i Luleå och Luleå näringsliv. Frukostpartner var Arctic business.

Programmet inleddes av Carina Sammeli, kommunalråd i Luleå (S).

– Det är en spännande tid att vara i Luleå och Norrbotten, säger hon och fortsätter:

– Vi måste vara en del av lösningen, göra det möjligt för den gröna transformationen och nya etableringar. Hur bygger vi en stad där fler människor bor? Vissa behöver mark, andra behöver nätverk. Det är många diskussioner om hur vi ska bli fler.

Johan Sjökvist, från Luleå business region, pratade en del om Luleås utveckling.

– Nästan allting har tredubblats under det senaste året. Inflödet av företag till Luleå är tre gånger så stort. Det är också tre gånger så många företag som finns i Luleå som har behov av att växa, säger han och fortsätter:

– Saker går tre gånger så fort och det är tre gånger så mycket att göra. Den där trean ger en bild av hur saker och ting eskalerar.

Två paneler fanns på programmet. I den första deltog Helén Viklund Vårell, stadsbyggnadschef för Luleå kommun, Magnus Nordström, Ozon air, Lena Segerlund, vd för Invest i Norrbotten och Carl Wangel, marknadschef för Luleå business region.

– Jag börjar bli så less på strategier och utredningar. Utvecklingen går för fort. Genomförande, det är där vi behöver trycka. Vi måste titta utanför administrationens gränser, säger Carl Wangel.

I den andra panelen deltog två företag som etablerar sig i Luleå. Ida Aasa, områdessamordnare för Exsitec, och Karin Brand, affärsutvecklare på Logistic contractor, var på plats.

– Det är i Luleå vi ska vara och verka. Många av investeringarna är här, säger Karin Brand.

Isa Aasa berättar att Exsitec anställer många direkt från universiteten.

–Vi tror att vi kan hitta många studenter från Luleå tekniska universitet, säger Ida, som i flera år har velat ha Exsitec till norra Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa