Projekt: "Fastigheterna ska kunna leva länge än"

Ett nytt samverkansprojekt mellan Luleå tekniska universitet och Lulebo fokuserar på hållbar renovering för ökad kvalitet med minskad klimatpåverkan.

Luleå 20 september 2022 11:03

Avdelningen för Industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet anställer en doktorand och seniorforskare som under fem år ska följa bostadsföretagets arbete och utveckla strategier för hållbar renovering och underhåll.

– Genom detta långsiktiga samarbete kan vi stärka vår forskning om hållbar renovering, något vi behöver i Luleå och i regionen. Jag tänker även på våra studenter som nu får ett kunskapsunderlag om hållbar renovering, vilket saknas i dagens civilingenjörsutbildningar inom byggområdet, säger Lars Stehn, professor inom byggproduktion och teknik, vid avdelningen för industriellt och hållbart byggande på Luleå tekniska universitet.

Inom ramen för forskningssamarbetet kommer metoder att tas fram för renoveringsscenarier där klimatkalkyler och analyser genomförs på Lulebos bestånd av flerbostadshus. Den akademiska förankringen med validerade metoder kan hjälpa till att kvalitetssäkra bostadsföretagets renoveringsprocess. LTU får möjlighet att stärka sin forskning genom en kraftsamling mot renovering ur ett livscykelperspektiv med hög praktisk och akademisk genomslagskraft.

Även om hållbart byggande står alltmer i fokus för nya projekt inom bygg- och fastighetsbranschen så är många av de befintliga fastigheterna i behov av renovering. Lulebo har idag omkring 7 400 hyreslägenheter och ungefär 125 kommersiella lokaler i sitt fastighetsbestånd. Många av fastigheterna är äldre och behovet av renoveringar och underhåll under de kommande tio åren beräknas uppgå till ungefär tre miljarder kronor. 

– Hållbarhet i alla tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk, är en nödvändig förutsättning för vårt pågående och kommande renoverings- och underhållsarbete. Fastigheterna ska kunna leva länge än, vi vill att våra hyresgäster ska få uppleva rätt boendekvalitet och målet är dessutom att renoveringarna ska kunna genomföras utan att bolaget behöver låna några pengar, säger Erik Öhrling, vd på Lulebo.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa