Ekonomens varning: ”Se över privatekonomin”

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. ”Nu är det läge att se över sin privatekonomi”, säger ekonomen.

Luleå 18 september 2019 15:10

Sämre tider väntar den globala ekonomin. Prognoser pekar på en lågkonjunktur i Sverige redan under 2020 och effekterna kan komma att slå mot norrbottningarna och länets exportdrivna näringar.

– Framförallt drabbas de med svagast förankring på arbetsmarknaden. Det är nyanlända, ungdomar och människor med låg utbildning eller långtidsarbetslösa, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Går det att förbereda sig? 

– Det är absolut ett tillfälle att se över sin ekonomi. Hur länge skulle du klara dig om du blev av med jobbet? Det är en bra fråga att ställa sig själv. Den är inte kul men den är viktig.

Han menar att det finns tre områden som man bör se över: Lånen, sparandet och månadsutgifterna.

– Det största misstaget vi ser är att man saknar en buffert som man kan leva på i sämre tider. Ofta gäller det personer som har använt högkonjunkturen till att konsumera och nu ligger kvar med höga lån. 

Det är framförallt personer med svag ekonomi, hög skuldsättning som jobbar i konjunkturskänsliga branscher som ligger i riskzonen. Jens Magnusson menar dock att det fortfarande finns tid att komma på grön kvist.

– Det till stor del en inställningsfråga. Personer med låga inkomster kan ofta lyckas spara mer än människor med höga inkomster. Det absolut bästa tipset är att man börjar spara överhuvudtaget och avsätter en summa varje månad och ser över återkommande utgifter i hushållet, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa