De möjliggör elbilsladdning i motorvärmare

Genom en konvertering av motorvärmares befintliga infrastruktur möjliggör Zpark Duo laddning för elbilar. "Det har varit en intressant resa under året", säger Johan Eriksson, cto för Grepit, Zparks systerbolag.

Luleå 2 juni 2022 12:00

Det Luleågrundade företaget Grepits kärnverksamhet har spridda uppdrag till olika kunder inom systemutveckling och elektronik. Zpark ab är en avknoppning som bildades 2021 och fokuserar på laddinfrastruktur.

– Ett problem generellt sett är att Norrland ligger efter i infrastruktur, men har bra förutsättningar för motorvärmarplatser. Om vi bara kan använda dem så har vi det lättare än resten av Sverige, säger Johan Eriksson, cto för Grepit ab.

Zpark har gjort precis det.

– Vi behåller kablarna i marken och inkapslingen och byter ut innanmätet. Det blir en uppgradering av den befintliga infrastrukturen.

Efter konverteringen möjliggörs således både den traditionella motorvärmaren och laddning för elbilar.

– Vi ersätter inte en funktion med en annan. Ett problem som stora hyresrätter har är ett kontinuerligt flöde med folk som byter till elbilar. Det går bra om det är fem procent som man får specialhantera, men ohållbart om 20 procent byter parkeringsplatser varje år. Att ha laddplats parallellt blir för dyrt.

Det är tekniskt utmanande att få plats med allting i motorvärmarhuven, det går inte att bygga med standardkomponenter, berättar han.

– Vi har tagit fram en integrerad lösning med all funktionalitet, där man kan inkludera säkerhetsfunktioner och där förbrukad energi mäts individuellt per plats.

                                                 

Bilägaren kan antingen ladda elbilen, värma en vanlig bil eller välja båda alternativen med en hybrid. Via en app kan man styra värme och laddning.

Verksamheten har i dag ett antal installationer på olika platser och genererar större omsättning än Grepit.

– Det har varit en intressant resa under året. Bland annat har installationer av 300 laddpunkter genomförts vid Coop arena. Det är gräns på största laddplatsen i Sverige. Vi har också levererat en större anläggning till Lulebo, säger Johan Eriksson.

Installationer har också gjorts i Mälardalen. Totalt handlar det om drygt 5 000 levererade laddplatser.

Grepit finns också i USA och målet är att laddlösningen ska kunna implementeras även där, berättar han.

– Vi tittar på att komma ut där, men med en annan paketering då de inte har behov av motorvärmare. Vi kommer även att bredda produktsortimentet med lösningar för snabbladdning. Nu laddar man ofta på ca 6-7 timmar, men behovet att kunna ladda på omkring en halvtimme är också stort. Detta behov är ännu tydligare för kommersiella fordon som ofta bara har korta tidsperioder tillgängliga för laddning under dygnet, säger Johan Eriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa