195 miljoner till hållbar gruvinnovation

Nu startar 26 nya forsknings- och innovationsprojekt för ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den svenska gruv- och metallutvinnande industrin. Projekten är resultatet av innovationsprogrammet Swedish mining innovations årliga utlysning med finansiering från Vinnova.

Luleå 8 mars 2022 12:00

– Det finns just nu en otrolig innovationskraft i hela den svenska gruvbranschen. Bolagen gör stora investeringar och det avspeglas även i vår utlysning. Aldrig förut har vi fått så många projektansökningar och aldrig förut har branschaktörerna själva gått in med så mycket egna pengar i forsknings- och innovationsprojekten, säger Jenny Greberg, programdirektör på Swedish mining innovation.

Utlysningen, ”Resurseffektivitet och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinningsindustrin”, var öppen mellan maj och november i fjol. Nu har årets beviljade projekt tillkännagivits.

Boliden är ett av bolagen som varit engagerade i Swedish mining innovation sedan starten.

– Genom utlysningen får vi som gruvbolag en plattform för samverkan med forskningsaktörer, mindre företag och andra organisationer för att lösa branschutmaningar som spänner över en stor bredd. Projekten ger viktiga resultat inom allt från jämställdhet och säkerhet till miljö, klimat och produktionseffektivitet, säger Daniel Eklund, teknikdirektör på Boliden och Swedish mining innovations styrelseordförande.

Den planerade utlysningsbudgeten var förra året 45 miljoner, men på grund av det stora antalet ansökningar har Swedish mining innovation via finansiären Vinnova ytterligare ökat sin del av finansieringen till 88 miljoner. Med branschaktörernas egen finansiering på 107 miljoner blir den totala projektbudgeten 195 miljoner, fördelade på 26 projekt.

– När det finns ett så stort behov från både samhälle och industri är det glädjande att vi har kunnat öka vårt stöd och vara den möjliggörare som branschen behöver. Den gruv- och metallutvinnande industrin är en grundplatta för den gröna omställningen och vårt mål är att Sverige ska stärka sin position som världens mest hållbara gruvnation, säger Rebecca Hollertz, programansvarig på Vinnova.

Det är 13 projekt som kommer att drivas i Norrbotten. 

– Resultatet av vår utlysning speglar de stora satsningarna som är på gång i norra Sverige och flera av projekten genomförs av aktörer i Norrbotten. Det är glädjande att se att Swedish mining innovation stöttar den industriella utvecklingen och gröna omställningen på det här sättet och också glädjande att det utöver de många projekt som startas av aktörer i norr också startas projekt med olika typer av aktörer från hela Sverige som bidrar till ökad hållbarhet och konkurrenskraft, säger Jenny Greberg.

Swedish Mining Innovation är ett av 17 nationella strategiska innovationsprogram som startats och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmens syfte är att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar, exempelvis tillgång till råvaror och hållbar råvaruproduktion.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa