Sverigedemokraterna: Lägg ned AMF

SD i Luleå vill släcka arbetsmarknadsförvaltningen – samtidigt som AF slaktas och lågkonjunktur väntar runt hörnet. "Vi måste ställa hårdare krav på invandrarna", säger gruppledare Per Göransson.

Luleå kommun 22 oktober 2019 06:30

På tisdag klubbas den strategiska planen och budgeten inför 2020-22 i kommunfullmäktige. Den S+M-styrande majoriteten föreslår en mängd åtgärder för att undvika en skattehöjning. 

Samtidigt lägger Sverigedemokraterna fram en skuggbudget med kontroversiella förslag till besparingar. Partiet vill lägga ner arbetsmarknadsförvaltningen från 2020.

AMF i Luleå sysselsätter i dag cirka 400-500 personer i arbetsmarknadsåtgärder. 600 nyanlända tillkommer i det tvååriga statliga etableringsprogrammet, därtill 34 ensamkommande barn.

– AMF har blivit en invandrarförvaltning. De nyanlända kommer inte in i samhället, utan hamnar bara i åtgärder, säger Per Göransson, gruppledare.

SD beskriver AMF som "en last" för kommunen, som går emot partiets arbetslinje. 

– Man måste ställa högre krav på de nyanlända. När man är i Luleå, då arbetar man, säger Göransson.

Vidare föreslår SD att Komvux, som i dag ingår i AMF och har över 2 500 elever, i stället ska införlivas i barn- och utbildningsförvaltningen.

– Det ger samordningseffekter. Varför ska kommunen ha två skolorganisationer?

SD-förslagen kommer samtidigt som andelen långtidsarbetslösa ökar stadigt och kraftiga nedskärningar sker inom Arbetsförmedlingen – en effekt av den M+KD-budget för 2019 som just SD stöttade i riksdagen.   

Och Per Göransson försvarar slakten av AF.

– AF förmedlar arbetsmarknadsåtgärder i stället för jobb. Det finns många bättre privata alternativ.  

Tror du att privata arbetsförmedlare prioriterar jobbsökande långt från arbetsmarknaden, som nyanlända?

– Man måste vända på frågan: vad kan personen (den jobbsökande, reds anm) erbjuda samhället? 

Även om nyanlända sysselsätts av AMF hjälper förvaltningen också personer med funktionsvariationer eller lågutbildade.

Per Göransson tror inte att de blir lidande om förvaltningen läggs ned. 

– De har ofta lönebidrag, bättre att de hamnar i företagens organisationer. Man blir mer integrerad om man har en riktig arbetsgivare, i stället för en ”låtsasåtgärd” inom AMF.

I budgetförslaget skriver ni ”Luleå ska inte vara en socialbyrå för utländska medborgare”. Varför bara peka på invandrare som en belastning?

– Många gör ett perfekt arbete men vi måste ställa hårdare krav, vad gäller skolgång med mera. Det är den normala vägen för alla svenska medborgare, säger Per Göransson, SD.  

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa