Ett steg närmare beslut om Kronanvägen

Återvändsgränderna blir genomfartsled när Kronanvägen byggs. Kommunen har detaljplanen ute för granskning, sista steget innan beslut.

Luleå kommun 25 september 2019 18:15

Kronanvägen, den ännu inte byggda genomfartsleden som ska binda samman Luleås östra och västra stadsdelar är starkt ifrågasatt av boende på Kronan. Det framgår av de synpunkter som kommunen fått in då man haft förslaget till detaljplan ute på samråd i somras.

Det är framförallt den ökade trafiken, ökat buller och risker för trafikolyckor som oroar boende. Tung trafik som ska till eller från det nya industriområdet på Hertsöfältet kan lockas att välja Kronanvägen befarar boende. Även det planerade nya bostadsområdet Hertsöheden, med cirka 1000 nya bostäder kommer att innebära mera trafik.

Konsultföretaget Ramböll har kompletterat den tidigare gjorda trafikprognosen och tagit hänsyn till exploateringarna på Hertsön. När Kronandalen är fullt utbyggd runt år 2030 kommer Kronanvägen (anslutningen mot Bensbyvägen) att trafikeras av 5200 fordon per dygn jämfört med 300 fordon per dygn vid Exercisvägen de senaste åren.

Trafikmängden vid Skiljevägen har uppskattats till 500 fordon per dygn, år 2030 förväntas trafiken på den delen av Kronanvägen uppgå till 5600 fordon per dygn. Trafiken på Armévägen förväntas öka med 700 fordon per dygn till totalt 2100 fordon per dygn.

Detaljplanen för Kronanvägen innehåller 220 nya bostäder, fördelat på 160 lägenheter i flerfamiljshus och 60 rad- och kedjehus. Bebyggelsen delas upp på fem områden. Norr om Armévägen planeras för en förskola.

Förslaget till detaljplan är ute för granskning. Beslut att anta detaljplanen tas av kommunfullmäktige. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Spaden i backen för 92 nya bostäder • "Första nya stadsdelen vi bygger sedan 70-talet"

Spaden i backen för 92 nya bostäder • "Första nya stadsdelen vi bygger sedan 70-talet"

Därför är Bastardrestaurangen på Stationsgatan stängd • Wanler: "Plattor har börjat lossna" • Planerar för fler etableringar i New York

Därför är Bastardrestaurangen på Stationsgatan stängd • Wanler: "Plattor har börjat lossna" • Planerar för fler etableringar i New York

Stort intresse för kontroversiellt bygge i Luleå • Se första skisserna: "Hoppas på inflyttning 2023"

Stort intresse för kontroversiellt bygge i Luleå • Se första skisserna: "Hoppas på inflyttning 2023"

SKF satsar i Luleå – flyttar till Galärens nya lokaler i centrum

SKF satsar i Luleå – flyttar till Galärens nya lokaler i centrum

Flyttkarusell i stan •  Nytt bygge på Östermalm ligger bakom • "Två våningsplan kvar att hyra ut"

Flyttkarusell i stan •  Nytt bygge på Östermalm ligger bakom • "Två våningsplan kvar att hyra ut"
Visa fler