"En fruktansvärt konstig prioritering"

Samtliga 7000 anställda inom Luleå kommun är tvungna att göra en korruptionsutbildning. Något som får många att reagera.

Luleå kommun 16 november 2019 11:08

–  Vi vill ge våra anställda goda verktyg för att kunna fullfölja sina uppdrag, säger Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör.

Utbildningen var ett förslag från kommunrevisionen. Revisionen har gjort en omfattande undersökning inom flera olika nämnder efter korruptionsskandalen på stadsbyggnadsförvaltningen 2017 då det visade sig att flera anställda tagit emot gåvor.

– Det är bra att de har kommit igång med det här, sedan får vi följa upp det och se att det är seriöst, säger Rolf Höglund, ordförande för kommunrevisionen.

Kursen tar bland annat upp att vårdgivare inte bör ta emot gåvor från vårdtagare, är det något som ni på revisionen följer upp?

– Nej, det är det inte.

Nu undrar många anställda inom skolan, socialtjänsten och vård och omsorg hur det här angår dem. De upplever att det känns ovidkommande för deras arbetsuppgifter.

– Det är väl bra om den gruppen känner till det här ur ett allmänbildningsperspektiv men såhär i effektiviseringstider känns det som fel sak att lägga pengarna på, säger Bo Ericsson, ordförande för lärarförbundet.

– Det är en fruktansvärt konstig prioritering, folk skrattar, säger Henrik Ahlqvist, ordförande för kommunal.

Båda menar att det finns ett större behov av andra utbildningar. Både vad gäller specialutbildningar för de anställda och arbetsmiljöutbildningar för chefer inom kommunen. Däremot tror Ahlqvist att det kan finnas ett behov av kompetensutveckling kring korruption högre upp i kommunen.

Anna Lindh Wikblad håller inte med om att det här skulle vara en liten fråga och säger att alla medarbetare kan hamna i kluriga situationer. Därför är det viktigt att alla känner till vart gränserna går.

Är det ett stort problem inom kommunen att vårdgivare och lärare tar emot gåvor?

– Det skulle jag inte säga, Jag tror att vi har små problem med korruption i kommunen. Det svåraste är individer som väljer att utnyttja situationer för egen vinning, det är svårt att komma åt. 

– Men även när det gäller små saker i praktiken kan det ha viktig signalvärden. Vi måste alltid vara professionella och goda demokratiambassadörer. Ingen förälder eller brukare ska behöva uppleva att de måste ge gåvor till personalen för att få en likvärdig behandling.

Många anställda har kritiserat att de inte har avsatts arbetstid för att göra utbildningen. 

– Utbildningen är utformad för att kunna genomföras på en arbetsplatsträff så det finns tid för det, säger Lindh Wikblad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa