Det krävs blocköverskridande samarbete, säger Jan Björklund till journalister i riksdagen inför uppropet och talmansvalen.

Han säger också att en Alliansregering inte kan tillträda utan att veta att den regeringen får igenom sin budget.

Det bör vara ett krav, säger Björklund och återkommer flera gånger till att budgeten inte kan hänga på stöd från SD eftersom samtliga fyra Allianspartier har sagt att de inte tänker samarbeta med SD.

Han upprepar att Liberalerna inte kan tänka sig att bilda en Alliansregering med stöd av Sverigedemokraterna.

Det är möjligt rent matematiskt, men de ideologiska motsättningarna är för stora, säger Björklund.

Hans parti tänker lägga ned rösterna i valet om andre vice talman och alltså inte rösta för Lotta Johnsson Fornarve.

Vi röstar inte för Vänsterpartiet, det skulle strida mot all konstitutionell praxis, säger han.

Socialdemokraterna har ett möte under förmiddagen för att besluta hur de ska agera.

Samlas för upprop

Klockan 11 i dag samlas den nyvalda riksdagen för upprop och val av talman och tre vice talmän. Moderaten Andreas Norlén kommer att få både de fyra Allianspartiernas och Sverigedemokraternas röster och ser därför ut att bli den som får ta sig an den grannlaga uppgiften att föreslå en statsministerkandidat som kan få stöd av riksdagen.

Medan Norléns tillsättning verkar klar, kan särskilt valet av andre vice talman ta tid. Normalt ska den posten gå till det tredje största partiet, Sverigedemokraterna. Men Vänsterpartiet anser att SD:s kandidat Björn Söder är oacceptabel och har föreslagit en motkandidat: Lotta Johnsson Fornarve.

För att Vänsterpartiets kandidat ska vinna krävs att hon får fler än Sverigedemokraternas 62 röster. Förutom Vänsterpartiet har även Miljöpartiet gjort klart att de röstar för Johnsson Fornarve, vilket tillsammans blir 44 röster. Därför är S röster viktiga.

Rösta om statsminister

En av Andreas Norléns första uppgifter blir att ta beslut om när den obligatoriska statsministeromröstningen ska hållas. Hur snabbt en omröstning kan utlysas beror till en del på hur lång tid dagens talmansval tar.

Jag räknar med att vi kommer att hålla på med voteringarna i fem, sex timmar i alla fall, säger Beatrice Ask (M).

Hon ska tillsammans med Eskil Erlandsson (C) bistå i omröstningarna av ny talman i egenskap av ålderspresidenter, det vill säga de ledamöter som suttit längst i riksdagen och vid vissa tillfällen får träda in som talmän.

Stefan Löfven har hittills sagt att han inte har några planer på att avgå innan han sannolikt röstas ned av Alliansen och Sverigedemokraterna.

Om han avsätts blir det sedan Andreas Norlén som har uppdraget att vaska fram ett förslag till statsminister och regeringsbildare.