Ny rymddatatjänst visar hur Kiruna slits isär

Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna har drabbats av sprickbildningar på grund den omfattande gruvverksamhet som sker under staden. Med hjälp av en datatjänst, lanserad av Rymdstyrelsen, går det att se rörelserna i marken i detalj med hjälp av satellit och tekniken InSAR.

Kiruna 7 januari 2022 13:02

Nyligen rapporterade SVT att Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna drabbats av sprickbildning på grund av LKAB:s gruvbrytning under staden. Markrörelser gör att byggnader skadas och i värsta fall behöver utrymmas. I december visade en besiktning av Bolagsskolan att det förekom sprickor även där och LKAB meddelade att de vill att kommunen utrymmer byggnaden.

Ett sätt att mäta förflyttningar i marken är att med hjälp av satellit kontinuerligt läsa av millimeterskillnader i marknivån. Rymdstyrelsen lanserade nyligen en datatjänst där hela Sverige finns kartlagt i miljarder datapunkter, tack vare det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus satellitflotta och i samarbete med bland andra den norska geologiska myndigheten, Norges geologiska undersökning och Chalmers tekniska högskola.

Tekniken som används heter InSAR (Interferometrisk Syntetisk Apertur Radar). Instrumentet sitter på de europeiska satelliterna Sentinel-1. InSAR Sverige lanserades i slutet av 2021 och ska utvecklas under 2022, enligt ett pressmeddelande.

Genom en närmre titt på området där Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna står kan man se att marken rört sig under en längre tid, berättar Tobias Edman från Rymdstyrelsen.

– Det finns i nuläget data mellan juni 2015 och oktober 2020. Dessa visar att marken rört sig ca 20 millimeter per år under den tiden. När rörelsen startade kan vi dock inte säga något om, säger han.

Eftersom satelliterna inte läser av marken från en lutning när den sveper över oss i sin omloppsbana, kan man se rörelser i marken som både sker vertikalt och horisontellt. Vid skolan kan man se att marken rört sig mot den så kallade deformationszonens centrum, där själva gruvbrytningen sker.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa