KBAB river upp hyresavtal om hyrestrappning

Kirunabostäder säger upp det gamla avtalet om att hyresnedsättning i och med stadsflytten följer med fastigheten. Något som inte behövs enligt hyresgästföreningen.

Kiruna 29 oktober 2019 06:00

December 2018 skrev LKAB och Kirunabostäder en ramöverenskommelse om att hela fastigheterna inom stadsomvandlingen ska omfattas av lägstanivåerna enligt Sten Nylén (SJVP) tidigare ordförande i KBAB för (S). 

– Den ska följa med byggnaderna och det är även med tanke på kommande hyresgäster. Det framtida samhället ska inte drabbas av dyrare hyror på grund av samhällsomvandlingen, säger Nylén. 

Nu har KBAB:s styrelse enligt det senaste styrelseprotokollet  beslutat att säga upp överenskommelsen för att förtydliga att avtalet endast gäller hyresgäster som påverkas av stadsomvandlingen.

Norrbottens Media har tidigare berättat att LKAB och hyresgästföreningen har förtydligat att det endast är befintliga hyresgäster inom LKAB:s bestånd som omfattas av villkoren för lägstahyror. 

Avtalet med en lägstahyra innebar en maxkostnad på cirka 1150 kronor per kvadratmeter. Det nya priset är 1350 kronor per kvadrat för de nybyggda lägenheterna i centrum i och med statligt investeringsstöd. 

KBAB:s ordförande tillika vice kommunalråd Stefan Sydberg (M) säger att det är en självklarhet att de som drabbas av stadsomvandlingen ska ha bra villkor. Men att de som inte drabbas ska betala den hyran det faktiskt kostar. 

– Det blir dyrare än gamla lägenheter men vi bygger med statligt investeringsstöd. Jämför man med de nyrenoverade lägenheterna på Tallplan hamnar hyran på 1450 kronor per kvadratmeter. Lägenheter behöver renoveras och hade vi gjort även i gamla centrum och då blir det dyrare, säger Sydberg. 

Avtalet som ingicks mellan Hyresgästföreningen och kommunen har tolkats på olika sätt. Nicklas Emmoth, ordförande i Hyresgästföreningen i Kiruna, säger att KBAB inte har kontaktat dem formellt i ärendet. Och att avtalen med hyrestrappning är skrivna för att trygga hyrorna för de hyresgäster som drabbas av stadsomvandlingen för att de ska komma så nära nyckel mot nyckel som möjligt. 

– Avtalen med KBAB och LKAB är i stort sett identiskt skrivna. Avtalet omfattar de hyresgäster som måste flytta på grund av stadsomvandlingen och jag förstår inte varför avtalet ska sägas upp och omförhandlas, säger Emmoth. 

Sten Nylén säger att Emmoths uttalande är helt galet. 

– Avtalet jag har skrivit under gäller även hela fastigheten, inte enskilda hyresgäster. Det känns som om de vore fastighetsägare, säger Nylén. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa