Center för rekonditionering av lagerenheter på gång

SKF tar det första spadtaget för en ny serviceenhet, Circular Economy Center, i Kiruna som kommer att serva industrin med rekonditionering av lagerenheter, lager, lagerhus, tätningar och smörjsystem. Det är företagets andra enhet i Sverige som man nu uppför som ett svar på den ökade industriella efterfrågan i regionen.

Kiruna 28 april 2022 14:00

SKF har sedan flera år erbjudit rekonditionering av lager, men för två år sedan etablerades enheten Circular Economy Center i Göteborg, som också rekonditionerar lagerhus, lagerenheter, tätningar och smörjsystem i syfte att ge kvantifierbara miljö och prestandaförbättringar för kunden. Efterfrågan av tjänsterna har ökat och företaget har därför beslutat att också etablera ett center i Kiruna som andra enhet i Sverige i syfte att serva kunder i Kiruna, Malmberget och norra Sverige inom gruv-, stål-, järnvägs- och pappersindustrin. Det skriver SKF i ett pressmeddelande.

– Kombinationen av hållbara produkter och tillhörande värdeskapande tjänster för att minska miljöpåverkan och öka tillgängligheten efterfrågas i allt högre grad och vi vill därför med etableringen öka vår närvaro i Kiruna för att komma närmare våra kunder, säger Janne Westerlund, chef för teknik, tjänster och lösningar för den industriella marknaden i Sverige.

SKF har sedan tidigare en serviceenhet i Kiruna och Gällivare som omfattar 20 anställda som servar industrin med avancerad tillståndskontroll och mekaniska underhållstjänster för ökad driftsäkerhet. I den nya byggnationen har företaget tagit höjd för att kunna växa ytterligare, bland annat genom fokus på kundnära rekonditionering och utbildningar.

– Vi bygger för att växa till 32 anställda i Kiruna, vilket är en 50 procentig ökning av verksamheten, säger Janne Westerlund.

Investeringen omfattar 16 miljoner kronor och den nya byggnaden förväntas stå klar under första kvartalet 2023.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa