Konflikten fortsätter med LKAB och kommunen

LKAB kritiserar återigen kommunen för att missköta myndighetsrollen då detaljplanen för Gruvstadspark 2 ej beslutas.

Kiruna kommun 4 oktober 2019 11:52

Det är andra gången på kort tid kommunen håller inne med ett beslut gällande en detaljplan för gruvbolaget.

Norrbottens Media skrev i våras om en konflikt gällande Gruvstadspark 3, då LKAB inte fick ett planbesked för området vilket kommunfullmäktige har beslutat om i juni 2018. Kommunen krävde bland annat att en centrumnära station ska finansieras innan planbeskedet beviljades. 

Då kritiserade Hämäläinen kommunen för att gå emot avtal såväl som lagar och regler i ett liknande brev till kommunen. Bolagets informationsdirektör Bo Krogvig jämförde kommunens agerande med "gangstermetoder". Konflikten slutade den gången med att LKAB fick ett planbesked.

Nu gäller det istället en ändring i detaljplanen för Gruvstadspark 2, etapp 4 (GP2). Det finns ett avtal från i juni 2014, där kommunen och LKAB har kommit överens om att GP2 ska detaljplaneläggas som gruvindustriområde. 

Avtalet har däremot inte beslutats politiskt ännu vilket ifrågasätts av LKAB. I ett brev till kommunen skriver Stefan Hämäläinen, direktör för stadsomvandlingen på LKAB, att det är högst oklart för LKAB varför frågan endast togs upp som informationspunkt under arbetsutskottets möte i augusti. 

Ärendet fanns på kommunstyrelsens ärendelista inför mötet den andra september men plockades bort. "Vilket innebär att detaljplanen, trots att den var färdig för antagande, har stoppats av kommunstyrelsen" skriver Hämäläinen. 

Anders Lindberg, presschef på LKAB, säger att bolagets inställning är att de och kommunens tjänstemän har samma syn på att frågan om detaljplaneändring för området kan behandlas politiskt. Och därför bör göra det snarast. 

– Vi säger samma sak igen. Det här är tidskritiskt för oss och det måste finnas en förutsägbarhet i processerna. Vissa saker måste kunna diskuteras men detaljplaneprocesserna är inte en av dem. Vi har ett avtal med kommunen om att det här ska hanteras skyndsamt och därför ställer vi oss frågande till vad det är som händer, säger Lindberg. 

Selbergs förklaring till kommunens agerande är för att kommunen ska få en förhandlingspart för frågor som järnvägsstationen och sjukhuset. 

– Att tala om en förhandlingsplan gällande järnvägsfrågan är inte logiskt då järnvägen inte ligger i det här området. Man får inte använda sin myndighetsutövning i en förhandling om något som rör ett helt annat område, säger Anders Lindberg. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa