Arbetet har återupptagits på Tallplan

Kirunabostäder har skrivit kontrakt med det konkursdrabbade byggföretagets underentreprenörer. Nu fortsätter bygget på Tallplan.

Kiruna kommun 28 november 2019 20:30

Vi har tidigare berättat att Norrbottens Entreprenörspartner gick i konkurs under måndagen. Bolaget jobbade med att renovera 58 lägenheter på Tallplan och deras underentreprenörer lade ner arbetet vid beskedet. 

Konkursen innebär en extrakostnad på mellan två och tre miljoner kronor för kommunen. Stefan Sydberg sa till Norrbottens Media att "Kirunabostäder gör ett hårt jobb för att tidsplanen ska hålla".

Nu är det klart att Kiruna bostäder (KBAB) har skrivit kontrakt med de av Norrbottens Entreprenörspartners underleverantörer som behövs för att färdigställa arbetet med de 58 bostäderna på Tallplan. Invigningen ska kunna ske enligt plan den tionde december. 

– Vi är glada över att det lyckades lösa sig så fort och att möjligheten finns att vi ska ro iland projektet det blir. Vi vet inte exakt ännu vad kostnaden blir men det landar på mellan två och tre miljoner dyrare än budgeterat. 

Arbetet har återupptagits. Alla är såklart besvikna över att de har gått i konkurs men blickar framåt och försöker lösa uppgiften. 

De 58 lägenheterna är en del av de 250 lägenheter som det närmaste året tillkommer i KBAB:s bestånd. Elfte december är det invigning av de drygt 60 nya lägenheterna på Skjutbanan.

– Detta är de första drygt hundra bostäderna som kommer ut. Samtliga lägenheter är uthyrda och det gick på några dagar. Många är ersättningslägenheter för dem men flera lägenheter har gått ut till den vanliga kön, säger Sydberg. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa