Ny industrihall ska möta efterfrågan

Företaget Nordic equipment welding AB investerar i en ny produktionshall för att möta efterfrågan. "Den nya hallen kommer vara en stor tillgång för produktionen, flöden och fler specialprodukter. Vi får tillgång till en större yta, vilket innebär större möjligheter att utveckla bolaget ännu mer", säger Torbjörn Pettersson, produktionssamordnare.

Kalix 15 mars 2022 09:00

Företaget, som bildades 2016, tillverkar skräddarsydda entreprenadsskopor och andra produkter till entreprenörer i gruvor, bergtäkter och samhällsbyggnad samt infrastrukturbranschen i hela Sverige. Bröderna Torbjörn och Jens Pettersson, som ansvarar för och driver verksamheten, såg utvecklingsmöjligheter inom segmentet av produkter.

– Olika är bra. Det är vår styrka att kundanpassa redskapen efter önskemål och behov. Det är viktigt att förstå vad kunden vill ha. Vi tar fram lösningar, säger Jens Pettersson.

Hittills har verksamheten hållit till i hyrda lokaler, men nu ska en produktionshall på 1 200 kvadratmeter byggas för att kunna motsvara efterfrågan på företagets produkter.

– Vi är väldigt begränsade av våra lokaler nu. Vi har ett högt tryck.

 

Första spadtaget togs i mitten av februari och hallen beräknas stå färdig i juni.

– Den nya hallen kommer vara en stor tillgång för produktionen, flöden och fler specialprodukter. Vi får tillgång till en större yta, vilket innebär större möjligheter att utveckla bolaget ännu mer. Det kommer ge bolaget stora möjligheter att växa personalmässigt. Vi kommer att behöva anställa åtta män eller kvinnor produktionsmässigt, säger Torbjörn Pettersson.

Det är främst högkvalitativt specialstål som används i tillverkningen av skoporna då livslängd och slitstyrka är eftertraktade egenskaper hos slutkund, berättar Torbjörn Pettersson.

– I och med att H2 Green steel etablerar sig i Boden så kommer man kunna nå längre i utvecklingen av specialstål. Det finns helt klart ett stort intresse från vår sida att kunna nyttja deras specialstål i vår tillverkning, säger han.

 

Specialstål kräver speciella kunskaper och Jens Pettersson är auktoriserad för att utfärda svetsarprövningar och kan utbilda egen personal. Han började svetsa 1987 i Kalix och har sedan dess jobbat med svetsning och konstruktion.

– Jag är svetsare, min bror har varit svetsare och min far har varit svetsare. Det finns i våra gener. Under 23 år har jag arbetat endast med svetsning och maskinbearbetning i den här typen av industri, säger han.

Bröderna vill att Nordic equipment ska vara med och bidra till den industri som växer fram i Norrland.

– Vi ser med stor övertygelse att norra Sverige nu sätts på kartan vad gäller etableringar och utveckling, vilket ur ett samhällsperspektiv gynnar alla. Vad gäller vår verksamhet kommer vi att ha nytta av de stålverk som ska byggas eftersom vi kommer ha ett nära samarbete med dem angående utvecklingen av specialstål, säger Torbjörn Pettersson och tillägger att de redan 2016 i och med sin prototyp testade en ny stålsort som nu säljs över hela världen till premiumkunder.

– Vår ambition nu är att bli en exportör till våra nordiska grannländer.

 

Folke Bohman, ägare till företaget FB Tjänsteutveckling ab, har haft uppdraget att göra ansökan om finansiering till investeringarna. Ansökan om investeringsstöd på 16,5 miljoner kronor är gjord via Region Norrbotten/företagsstöd och medfinansiärer är Norrlandsfonden och Swedbank.

Alla har trott på projektet och ansökningsprocessen har gått smidigt, menar han.

– Etableringen kom rätt i tid eftersom gruvnäringen är en växande sektor, framförallt i Norrbotten, och behovet av skopor kommer att öka.

Det blir ett av de större byggprojekten i Kalix under närmaste tiden, menar Erik Nyström på Norrlandsfonden.

– Det är en viktig signal att man investerar i en sådan här fastighet. Förhoppningsvis ska det få lite ringar på vattnet-effekter, säger han.

– Det här ligger väldigt rätt i tiden och blir lite av en förlängd arm till de stora infrastruktursatsningarna i länet, tillägger Maria Angeria på Swedbank.

Tommy Nilsson, kommunalråd i Kalix, var med och tog första spadtaget i mitten av februari.

– Det kommer ha stor betydelse för hela Norrbotten eftersom de finns mycket näringar beroende av redskap i dag. Det sätter Kalix på kartan eftersom det är ett lokalt företag som tillverkar entreprenadredskap, säger han.

Inför dagen för första spadtaget hade Torbjörn och Jens Pettersson tillverkat en speciell spade för alla parter.

– De svetsade ihop spaden samma morgon som första spadtaget togs med gott resultat, säger Folke Bohman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa