Fastighet för miljoner - men inget innehåll

Kalix kommun hyr en fastighet som inte nyttjas för knappt 1,7 miljoner kronor per år. Tjänstemannaförslaget är att kommunen köper fastigheten - som det inte finns någon plan för - för omkring sju miljoner kronor.

Kalix kommun 3 oktober 2019 05:00

Sjöbovillan i Nyborg var en gång äldreboende och senare blev det boende för ensamkommande asylsökande barn.

I december 2017 sade socialnämnden ja till att lägga ned boendet och från det att boendet så småningom tömdes till nu så har det inte varit någon verksamhet där.

Socialförvaltningen sade upp lokalen, vars kostnad sedan dess är på kommunstyrelsen.

Kalix kommun betalar en årlig hyra på 1 668 230 kronor (med ändring enligt index vilket innebär att hyran ligger på knappt 1,7 miljoner kronor) för Sjöbovillan till stiftelsen Kalixbo.

I kontraktet ingår att Kalix kommun, vid uppsägning av kontraktet efter hyrestidens slut, är skyldig att köpa fastigheten.

Maria Henriksson, kommundirektör, säger att kommunens lokalgrupp ska hantera Sjöbovillan.

En dålig affär för skattebetalarna att den kostar miljonbelopp och inte används?

– Det är inte bra att Sjöbovillan står tom. Ett visst behov av lokalbank finns, även om Sjöbovillan är dyr att ha i malpåse, säger Maria Henriksson som säger att en del arbete i frågan pågår.

– Det pågår utredning om behovet av fler äldreomsorgsplatser. Tidigare utredning om att bygga om Sjöbovillan till bostäder eller trygghetsboende har visat att det ger en hög hyresnivå, inte minst för att det inte finns kök i rummen vilket gör att vi måste göra kostsamma ombyggnationer.

Maria Henrikssons förslag är att Kalix kommun köper fastigheten, summan lär hamna kring sju miljoner kronor då en nedskrivning till uppges ska ske innan eventuellt ägarbyte från årsskiftet 2020/2021.

Politikerna har att ta ställning till att köpa eller inte köpa.

– Ett köp öppnar för fler möjligheter. Vi vet inte vad som händer på flyktingsidan, kommer det en ny flyktingvåg? Kommunens andra boende för ensamkommande asylsökande barn, Björnbacken, lades också ned och har byggts om för den sociala omsorgen. Om det händer saker så kan vi stå inför att vi behöver boende snabbt. Det finns också idéer om att bygga upp ett slags center, mer kan jag inte säga nu, säger Maria Henriksson.

Sju miljoner kronor för en fastighet som det inte finns planer för - en smäll för skattebetalarna?

– Absolut inte. Det är en jättefin fastighet, ett jättefint läge. Just nu har vi inte behov av den typen av lokaler men vi jobbar med frågan och en kommun måste ha en lokalbank, säger Maria Henriksson.

Avtalet om Sjöbovillan

Stiftelsen Kalixbo äger och hyr ut Sjöbovillan till Kalix kommun.

Uppsägning av kontraktet skall ske minst 12 månader innan hyrestidens utgång 20201231, i annat fall är kontraktet förlängt med 60 månader för varje gång.

Vidare ur kontraktet:

"Vid uppsägning av hyreskontraktet efter hyrestidens slut är Kalix kommun skyldig att återköpa fastigheten till bokfört värde."

Det bokförda värdet är 7,4 miljoner kronor.

Källa: Hyreskontraktet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa