Utreder trolöshet mot huvudman

Åklagaren har beslutat att inleda en förundersökning angående kommundirektör Lena Ekh i Haparanda.

Haparanda kommun 31 oktober 2019 08:00

Kommundirektör Lena Ekh har polisanmälts av en privatperson för trolöshet mot huvudman. Inledande polisförhör har hållits och anmälaren har lämnat ett omfattande vittnesmål till bedrägeriroteln i Luleå. Norrbottens media har som enda media fått ta del av vittnesförhöret i sin helhet.

Anmälan tar sitt avstamp år 2015 när dåvarande kommunalråd Gunnel Simu (S) tecknade avtal med den tillträdande kommundirektören Lena Ekh. I avtalet står att Lena Ekh har en grundlön och ett särskilt arvode. I avtalet står ”övertidsersättning utgår ej”. Rätt till fri flextid och samlad ledighet finns inte utskrivet i avtalet.  

Enligt anmälaren har Lena Ekh därmed inte rätt till flextid och om hon hade rätt till flextid har inte reglerna för flextid följts. 

Lena Ekh tillämpar flextid med samlad ledighet. Någonting som kommunalråd Sven Tornberg  (C ) och Lena Ekh säger är enligt avtal och hänvisar till avtalets skrivning ”I övrigt gäller tillämpliga delar av gällande Kap-KL, allmänna bestämmelser och inom Haparanda stad gällande kollektivavtal och försäkringar”.  

Enligt Haparanda stads regler för flextid får anställda ta ut max 12 flexdagar per år, så här långt i år har Lena Ekh tagit ut 24 dagar och förra året 17 dagar enligt kommunens sammanställning. Anmälaren säger att om Lena Ekh har rätt till annat än vad som står utskrivet i avtalet så ”gäller inga avtal inom Haparanda kommun, det är i så fall kommunalrådet som bestämmer” säger anmälaren. Enligt anmälaren har kommundirektören ”skinnat kommunen på en halv miljon, 630 000 kr med sociala avgifter”. Enligt anmälaren har hon i snitt plockat ut 30 dagar per år som flexledighet.  

Menar du fortsatt att kommunchefen har rätt till flextid och att ta ut den i samlad ledighet vid lugnare perioder?

– Ja, det är enligt avtal. Hon omfattas av flextid och det har hon varit överens om med tidigare kommunalråd och mig och så har det tillämpats, säger Sven Tornberg.  

Om kommundirektören innefattas av flextid, varför gäller inte kommunens flextidsregler för henne?

– Hon är chef och har rätt till samlad ledighet vid lugnare perioder.  

Om kommundirektören har rätt att ta ledigt vid lugnare perioder, varför har en tillförordnad kommundirektör trätt in i hennes ställe när hon är ledig?

– Det måste alltid finnas en kommundirektör på plats. Normalt går ekonomichefen Hans Kenttä in i hennes ställe, det har förekommit att andra tjänstemän varit tillförordnade då Hans Kenttä i sin tur var föräldraledig, säger Sven Tornberg.  

Får dessa högre lön när de kliver in som kommundirektörer?

– Det är ingenting som jag hört talas om.  

Borde det stått skriftligt i avtalet att kommundirektören har flextid med rätt till samlad ledighet vid lugnare perioder, då hade ni sluppit polisanmälan?

– Det är en hypotetisk fråga, det tar jag inte ställning till. Det här tog tid när anmälan kom, men nu är det lämnat för min del, säger Sven Tornberg.

Han säger att frågan är en ickefråga.

– Lena är här klockan 7 på morgonen och går hem vid 19-tiden och därefter har hon ofta kvällsaktiviteter som hon deltar vid så länge programmet pågår. Hon är alltid tillgänglig även när hon är ledig för de närmaste medarbetarna. Hon är alltid i tjänst.

Ann-Charlotte Parnent vid polisens avdelning för bedrägeribrott håller i utredningen.

– Jag har skickat över frågan till åklagare. Nu är det upp till åklagaren att avgöra hur hon vill göra, om hon vill gå vidare.

Åklagare Anna Bergström har gått igenom ärendet och beslutat att gå vidare med utredningen.

– Jag har lämnat direktiv till polisen vad de ska gå vidare med, utredningen pågår absolut. Det här är en typ av ärende som kommer att ta tid, säger Anna Bergström. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa