Uppmuntrar skolor till knarkrazzior

Tydligare information – och snabbare kontakt med polis. Haparanda stad gör nya ändringar i drogpolicyn som ska hålla skolorna rena.

Haparanda kommun 17 september 2019 17:34

Skolorna i Haparanda ska inte bara agera efter misstankar om elever som förvarar eller brukar alkohol, tobak eller droger i skolan. I den uppdaterade drogpolicyn uppmanar Haparanda stad till regelbundna genomsökningar efter droger i skolans lokaler.

– Det som ska in i en ny skrivelse nu är att sök kan genomföras i skollokaler. Alla barn och elever har rätt till en drogfri miljö och det är vad vi måste säkra, säger Lena Keisu-Gard, elevhälsochef på kommunen.

Haparanda stad har sedan en tid tillbaka samarbetat extra mycket med polisen för att ta itu med drogproblematiken i kommunen. Det har också varit en ständig punkt i medborgarlöftet från polisen. Nya drogpolicyn och handlingsplanen ska stärka skolan i förebyggande arbetet mot droger.

Seija Fjellvind är rektor på Språkskolan. Hon gillar att det finns en tydlig handlingsplan.

– Visserligen har vi redan jobbat mycket med det här. Men det är bra att det finns en handlingsplan mot droger så alla vet vad man ska göra om det händer något. Det är jättebra att den här är skriven, säger Fjellvind.

 

Inte minst på gymnasieskolan ska den nya handlingsplanen komma till användning.

– Vi har stora lokaler, till exempel på Tornedalsskolan, och där vill vi se till att alla lokaler är trygga och säkra. Det är en gammal byggnad med många dörrar och tomma ytor och vi gör sökningar där för att jobba förebyggande och se till att vi har en drogfri miljö för alla våra elever, säger Lena Keisu-Gard.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa