Regionrådets svar: Ogenomtänkt satsning av S

Röntgen ska finnas i Haparanda. Men i vilken form? Där är toppolitikerna inte eniga.

Haparanda kommun 6 november 2019 05:30

Först och främst vill Linda Frohm (M) förtydliga att det här inte har med anställningsstoppet att göra. Det handlar snarare om att man gör en översikt på bemanningssituationen i närsjukvårdsområdet och vill ha den klar innan man bestämmer sig för att rekrytera någon röntgensjuksköterska.

Regionrådet menar att det här är något som förra ledningen borde ha gjort.

– Jag ställer mig frågande till att man har beslutat om röntgen när man samtidigt inte har en hållbar plan för bemanningen.

Oppositionsrådet Anders Öberg (S) håller inte med om beskrivningen:

– När vi fattade beslutet fanns ju röntgensjuksköterska på plats. Vi såg behovet för den här utrustningen i Haparanda, men sedan har upphandlingen dragit ut på tiden alldeles för länge. Att man inte har jobbat med rekryteringsfrågan är ju ett bekymmer för dagens ledning.

Öberg (S) vill se rekrytering till Haparanda.

– Det skulle underlätta för många att slippa resa till Kalix. Jag tycker att det här är ska vara ett prioriterat område.

 

Linda Frohm (M) menar att man måste räkna in eventuell rekrytering av röntgensjuksköterska till Haparanda i ett större perspektiv. Med MR-kamera på ingång till Kalix så behöver man ta ett helhetsgrepp i östra Norrbotten och därför är en ordentlig genomlysning av bemanningen det första man gör.

– Vi ser att vi inte har en jämlik sjukvård och att folkhälsan är sämre i till exempel Haparanda. Därför behöver vi göra insatser, både nya och genomföra tidigare beslutade. Det kommer att ske i närtid för att vi ska få en bättre sjukvård.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa