Oppositionen stoppar kommunens jätteaffär

Vart ska pengarna från värmeverkets kunder gå – tillbaka till kommunen eller till intressenter i multinationella bolag? Oppositionen i Haparanda är uppenbart orolig över vilka som vill köpa värmeverket och tvingar fram en återremiss i frågan.

Haparanda kommun 11 november 2019 16:32

Socialdemokraternas och Vänsterpartiet har flera olika argument till att inte vilja sälja 51 procent av Haparanda värmeverk ab för 86,7 miljoner kronor till Vasa värme.

Det ena är att man ser värmeverket som en kassako för kommunen. Den genererar så bra vinster varje år, så varför skulle man vilja gå miste om det?

En annan poäng som man tog upp i kommunfullmäktige var värme- och energisamarbetet med Torneå stad. Ska man verkligen ge upp förhandlingarna med grannen i öst?

Men det är inte minst ideologin som gör att S och V vänder sig emot försäljningen. Förutom alla medborgare som är kunder så är ju kommunen i sig den största kunden till värmeverket. Socialdemokraterna ser hellre att kommunens pengar går tillbaka till kommunens nytta än till ett bolag som har sitt säte i Luxemburg.

– Vi tycker inte att pengarna ska gå till svenska och europeiska pensionsfonder eller till skatteparadis i Luxemburg. Vi vill att pengarna ska gå till kommunen, säger Nina Pörhölä, gruppledare för Socialdemokraterna.

Ann-Kristin Ollinen (S) är ännu mer tydlig i sin oro:

– Det här handlar om vem som ska köpa värmeverket. De är inte intresserade av att göra bra värme: De är intresserade av att tjäna pengar. Vad ska vi sälja ut härnäst för att kortsiktigt tjäna pengar?

 

Att som bolag ha en vilja att tjäna pengar bör vara självklart. Men innebär det också att man just därför också försöker hålla sina kunder så nöjda som möjligt, till exempel genom att inte chockhöja priserna? Och att man just för att kunna driva ett så effektivt värmeverk som möjligt stärker bolaget med rätt kompetens på lång sikt. Det menar koalitionen med C, SJVP, M och KD.

– Den skenande prisutvecklingen som alla pratar om ser inte vi som någon överhängande risk. Snarare kan vi ha bra prisutveckling på lång sikt som gör att kunder stannar kvar och nya kunder vill ansluta sig. Det är utgångspunkten till varför jag är intresserad av att göra den här affären, säger kommunalrådet Sven Tornberg (C).

Niklas Olsson (M):

– Det här är ett bra bud. Vi har inte råd att säga nej till det här när vi dessutom får hjälp att drifta verket.

 

Oppositionen förblir skeptisk och tycker även att man ska lyssna in åsikter från medborgarna innan man fattar något beslut. Därför drev man igenom en minoritetsåterremiss i ärendet som därför avgörs vid nästa fullmäktige i december.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa