Kalix värmeverk möjliggör pressat pris

Vasa värme äger sedan tidigare Kalix värmeverk. Om de lyckas med affären i Haparanda tror de att effekterna blir bra i båda kommunerna.

Haparanda kommun 11 november 2019 16:32

Både Haparanda och Kalix värmeverk behöver investera i en ny värmepanna. Just därför tror Vasa värme att förvärvet av majoriteten i Haparandas värmeverk vore ekonomiskt gynnsamt. Det berättar bolagets vd, Lars Strömberg.

–  Det blir nästan en tvillinganläggning och då kan vi köpa det samtidigt. Det blir inte helt parallellt bygge, utan vi kanske gör det med ett halvårs förskjutning, men vi kan handla upp en anläggning ganska förmånligt då, tror vi.

Sedan tror man att det som nästan kan kallas för tvillinganläggning kan ge en rad gynnsamma samordningseffekter, till exempel att man kan pressa priset på bränslet om man gör större affärer. Men även kompetensförsörjningen.

– Haparanda och Kalix har förhållandevis små verksamheter. Vi kommer att kunna sköta den dagliga verksamheten med folk på plats i Kalix och i Haparanda. Men det finns många specialfunktioner där vi kan ha en gemensam verksamhet för att optimera arbetet, säger Strömberg.

 

Politiska oppositionens oro om var kundernas pengar hamnar tar Lars Strömberg lätt på. Han menar att det inte är frågan om några jättevinster i skatteparadis, även om han säger att man vid nyemissionen på 149 miljoner kronor hade en utdelning till moderbolaget i Luxemburg på ungefär 82 miljoner kronor.

– I och med att Vasa Värme befinner sig i en investeringsintensiv fas så har policyn varit att utdelning till ägare ska vara begränsad. Under 2019 har ingen utdelning skett till moderbolaget, skriver han i ett mejl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa