Gruvjärnväg i fokus under toppmötet

Hållbara transporter och infrastruktur stod på agendan när den nionde parlamentariska barentskonferensen hölls i Haparanda. Då lobbade Birger Lahti (V) för järnväg mellan Svappavaara och Kolari.

Haparanda kommun 18 september 2019 16:28

– Vet ni vilken väg som är den kortaste för att binda ihop Norge, Sverige och Finland? Från Ishavet till Asien? Det är genom att bygga järnväg mellan Kolari och Svappavaara. Det har jag lyft fram under den här konferensen. Jag pressade statssekreteraren för infrastrukturministern i den här frågan och samma sak mot den finska sidan, säger Birger Lahti.

Lahti (V) menar att sträckan som passerar gruvan i Kaunisvaara ska vara en del i nationella planen för infrastruktur där 700 miljarder kronor ska satsas mellan 2018 och 2029.

 

Under konferensen där representanter från Sverige, Norge, Finland och Ryssland deltog pratade man annars mer i generella termer om hur man ska samarbeta i infrastrukturfrågor.

Till slut antog man en gemensam resolution som den svenska delegationens ordförande Mattias Karlsson (M) känner sig nöjd med.

– Vi har fokus på en gemensam transportplan för länderna. Enligt mig har det varit för få diskussioner om infrastruktursatsningar och transportlösningar för hela Barentsområdet. Nu är det sagt att det är gemensamma planer som gäller i framtiden. Varje land kan inte bara titta på sin egen infrastruktur.

 

Riksdagsledamoten från Luleå menar även att Birger Lahti (V) lämnade avtryck med gruvjärnvägen.

– Konferensen i stort hölls mer ur ett makroperpektiv. Birger lyfte upp en konkret sträcka som han är duktig på. Han skickade en ordentlig passning till svenska regeringen och det är bra, för det här vore bra för hela Barents om det blir byggt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa