Grannstaden ska lägga bud på värmeverket

Torneå stad tänker matcha Vasa värmes bud på Haparanda värmeverk. "Helheten kommer att bli bättre för Haparanda", säger Pekka Pelttari (C),

Haparanda kommun 4 december 2019 09:25

Ordföranden i Torneås stadsstyrelse får däremot inte dröja med anbudet. I mitten av december fattar man ett beslut om försäljningen i kommunfullmäktige i Haparanda.

I måndags tog man upp ärendet i Torneås stadsstyrelse, där man ställer sig positiv till att lägga ett bud på att köpa 51 procent av Haparanda värmeverk ab. Men det krävs ett beslut i Torneås stadsfullmäktige först. På måndag har man sammanträde och väntas då klubba beslutet att Torneå stad tillsammans med kommunala energibolaget kommer ska lägga ett bud.

– Det blir samma erbjudande som Vasa värme har gjort (51 procent i bolaget för 86,7 miljoner kronor). Då behöver de inte bygga en ny anläggning i Haparanda. Vi har färdiga byggnader i Torneå och kan producera värmen här. Det som behövs är ny ledning till Haparanda. Men det är upp till fullmäktige i Haparanda att fatta beslutet, säger Pekka Pelttari (C).

 

Norrbottens Media har tidigare berättat att företaget Biotermo också förbereder ett bud på värmeverket. Men enligt kommunstyrelsens ordförande, Sven Tornberg (C), är Vasa värme fortfarande det enda konkreta budet man har att ta ställning till än så länge.

– Vi har inte fått höra mer än det som har stått i tidningar. Torneå har sagt att de har för avsikt att komma med anbud, men det har inte kommit ännu.

Har ni någon deadline?

Beslutet ska ju fattas i fullmäktige 16 december och det ska ju hinna hanteras innan det. Det är den här veckan eller senast måndag det ska komma in.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa