Flextid finns inte i avtalet

Flextid finns inte i avtalet, det vidgår personalchefen Niklas Asplund på Haparanda kommun.

Haparanda kommun 31 oktober 2019 08:00

Flextid och flexledigheter finns inte reglerade i kommundirektörens anställningsavtal, det slår Niklas Asplund fast. Han säger också att det avtal som nu gäller för kommundirektören är otydligare än det som gäller från första mars nästa år, som tydligt klargör att flextid inte ska tillämpas.  

– I nuvarande avtal står det inte flextid, men inte heller att hon har oreglerad arbetstid. Men de har kört på flextid, arbetsgivaren och medarbetaren är överens och har tillämpat flextid, säger Niklas Asplund.

Har ni dragit lärdom av detta, att allt ska stå tydligt i avtalen?

– Ja och nej. Situationen är helt onödig, alla parter är överens om tillämpningen, men absolut har vi lärt oss att vara tydligare.

Enligt Sveriges kommuner och landsting har kommundirektörer normalt oreglerad arbetstid och därför har de högre lön än de flesta andra. Därmed inte rätt till flextid.

Lena Ekh säger att hon använt flextid enligt avtalet.

– Jag säger som tidigare, det är bra att polisen utreder om brott har begåtts. Kollektivavtal gäller mig, det står i avtalet, det har inte anmälaren förstått. Jag vet att jag följt avtal och det här kommer bli en bekräftelse på det. Men det är klart att jag blir besviken, jag jobbar väldigt mycket och redovisar all min arbetstid med stämpling.  

Hon säger att mycket arbete sker ideellt.  

– När jag är på kvällsaktiviteter stämplar jag ur vid middagen, samma om jag går på representationslunch, jag resonerar som så att jag ska ändå äta.

När Lena Ekh tillträdde hade hon lön på 65 000 kronor per månad. Nu är lönen 77 000 kronor och från mars nästa år är lönen 80 000 kronor per månad.  I år har lönen omförhandlats två gånger vilket anmälaren också ifrågasätter.

Advokat Hans-Ola Fors tror att utredningen läggs ned.  

– För att det ska vara brottsligt måste det vara väldigt uppenbart.

Kommundirektören och kommunalrådet är eniga om att Lena Ekh har rätt till flextid och samlad ledighet vid lugnare perioder. Detta står inte utskrivet i det nuvarande avtalet och därför anser den person som anmält Lena Ekh för trolöshet mot huvudman att hon inte följt avtalet.  

– Kommunen är uppdragsgivaren och de anser att kommundirektören gjort rätt, båda parter är överens, vad går att göra då?, säger Hans-Ola Fors.

Haparandas kommunrevisor Ulf Olofsson följer händelseutvecklingen.

– I dagsläget har vi inte tagit ställning till om vi ska titta på detta. Det har blivit en polisanmälan och vi låter polisens arbete ha sin gång, säger Ulf Olofsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa