Visit Luleås kommunikations- och marknadsföringsstrategi bygger på att vi producerar digitalt material och använder sociala medier för att sprida bilden av Luleå. Ett exempel på vårt digitaliserade arbete är våra filmer inom konceptet #theluleåway. Filmerna visar Luleås olika årstider och vad som går att uppleva här. Genom riktade kampanjer, främst via Facebook, når vi ut till potentiella besökare runt om i världen.

I ett första steg har våra digitala kampanjer syftat till att väcka ett intresse och skapa kännedom om destinationen Luleå. Här har vi under de senaste åren varit framgångsrika och nått ut till många miljoner människor tack vare att filmerna fått stor viral spridning. Det betyder kort och gott att filmerna uppfattats positivt och viljan att dela vidare har varit mycket stor. För oss är ett digitaliserat arbete kostnadseffektivt och tidsbesparande. En fördel med att använda sociala medier är att vi enkelt ser statistik på räckvidd, exponering och interaktioner och får därigenom återkoppling på att innehållet är rätt. Andra steget i våra kampanjer är att få målgruppen att interagera, förutom att gilla och dela, ska de vilja boka/köpa en upplevelse. Och det är här vi involverar Luleås besöksnäringsföretag i kampanjerna.

Det är en lång väg till ett exportmoget företag som är digitalt bokningsbart för en internationell kund. En köpbar produkt som svarar mot kundens behov och önskemål, bilder som håller hög klass och kan användas i flera sammanhang, en prissättning som är relevant, hållbar och konkurrenskraftig och inte minst ett system för att kunna ta emot bokningar och svara på förfrågningar. Här har våra affärsutvecklare under några år arbetat tillsammans med Luleås besöksnäringsföretag på flera olika sätt; genom utbildningsinsatser, individuell affärsrådgivning och coachning. Vi har nått målet – flera företag har nu boknings- och köpbara produkter online och vi kan via våra kampanjer leda besökarna direkt till dem.

Artikelbild

| Jenny Hellman.

Ett av våra medlemsföretag, Travel Co in Swedish Lapland med Graeme Richardson i spetsen, hörde av sig häromdagen och berättade att de fått bokningar från UK och Australien för “Northern Lights Hunt” som en direkt följd av vår senaste kampanj på Facebook. Det är verkligen en wow-känsla när hela cirkeln från vår imagemarknadsföring till bokning hos ett företag är sluten.

Jag är övertygad om att vi fortfarande är i början av besöksnäringens tillväxt. Luleås vassaste reseanledningar och spektakulära besöksmål är ännu inte uppfunna och paketerade. Det finns en enorm utvecklingspotential och det mesta är ännu ogjort. Vilken fantastisk möjlighet för innovativa och djärva affärsidéer! Vi vet via omvärldsbevakning och återförsäljare att det finns efterfrågan på exklusiva lodger utanför centrum med fler än 20 bäddar. Vi vet också att Luleå skulle behöva en unik och genuin reseanledning (som Treehotel eller Icehotel). Det finns också utrymme för fler småskaliga bokningsbara upplevelser med vår arktiska vardag som utgångspunkt.