Ny omgång av utbildning för hållbart företagande

Under våren har ett antal små och medelstora företag gått Kunskapscentrum för hållbarhets utbildning för en mer hållbar och konkurrenskraftig verksamhet. Till hösten ska utbildningen kompletteras med fler kunskapshöjande aktiviteter.

Gällivare 2 juni 2022 09:00

Under 2020 höll Kunskapscentrum för hållbarhet, som är ett samarbete mellan Gällivare Näringsliv och CSR Sweden, ett antal inspirationsseminarier utifrån Agenda 2030 och förra hösten startades en utbildning för små och medelstora företag i Norrbotten. En andra omgång hölls nu under våren.

– Vi vill hjälpa dem att öka kunskapen om hållbart företagande, säger Roger Hansson, vd för Gällivare Näringsliv.

Totalt har ett femtiotal företag nu gått den diplomerande utbildningen som sker på plats i Gällivare och leds av Parul Sharma.

– Det är fantastiskt att skapa utbildningar tillsammans med Parul Sharma, en av de främsta hållbarhetsexperterna i Sverige. Hon är författare, människorättsjurist, ordförande i svenska Amnesty och har suttit med i regeringens kommission för Agenda 2030. Hon vann också utmärkelsen My speaker of the year tidigare i år, säger Jenny Eriksson, näringslivsutvecklare på Gällivare Näringsliv.

 

De stora satsningarna, som exempelvis LKAB:s gröna omställning till produktion av koldioxidfri järnsvamp, skapar möjligheter för en utveckling av det lokala näringslivet och hållbarhetsaspekten är viktig för konkurrenskraften i Gällivare och resten av regionen, menar Roger Hansson.

– De stora bolagen har andra förutsättningar att jobba med hållbarhetsfrågor. Vi vill ge små och medelstora företag bättre förutsättningar att vara med på resan, annars riskerar de att halka efter.

Under utbildningens tre dagar får företagare utvärdera den egna verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv och identifiera sina hållbarhetsrisker för att bättre kunna utveckla sina företag. Deltagarna driver olika typer av företag i olika branscher.

– Det är en stor blandning av enmansföretag och större bolag. Det är bra att grupperna är blandade. Det blir bra diskussioner och oavsett företagens storlek och bransch är frågorna lika viktiga.

En tidigare deltagare är Lina Ryytty, vd för G Tech Vulk, som tycker att utbildningen har varit en ögonöppnare.

– Den har gett mig insikt om var vi ska lägga vårt fokus i hållbarhetsarbetet i G Tech Vulk. Jag har fått en helt annan förståelse för att arbeta vidare med hållbarhet och blivit mer riskmedveten. Det har varit bra att prata om de här frågorna med de andra deltagarna. När man gått utbildningen inser man att det inte bara är de stora företagen som ska arbeta med det här. Vi måste alla göra vårt, säger hon till Kunskapscentrum för hållbarhet.

 

Den 23 maj avslutades vårens utbildning med en diplomeringsceremoni och till hösten startar nästa omgång. Planen är att utöka utbildningen till fler områden i Norrbotten.

– Nästa steg är att utöka Kunskapscentrum för hållbarhet till fler aktiviteter och tjänster med fördjupning inom exempelvis mutor och korruption. Vi har också fått ett uppdrag från Region Norrbotten att bredda utbildningen rent geografiskt i Norrbotten. Vi är glada att intresset är stort och att många ser att om vi ska lyckas med de stora satsningarna i regionen och som Gällivare står i centrum för, krävs det att alla är med på resan. Det här är bara starten, säger Roger Hansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa