Satsar 700 miljoner på förberedelser för järnsvamp

LKAB:s styrelse har fattat ett investeringsbeslut för förberedande arbeten på industriområdet i Malmberget/Gällivare inför världens första anläggning för vätgastillverkad järnsvamp i industriell skala.

Gällivare 28 april 2022 15:00

– För att inte tappa tid i omställningen vill vi sätta i gång och frigöra mark för demoanläggningen och tillhörande byggnader. Målet är att starta produktionen 2026, säger Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB.

Hybritteknologin som LKAB tagit fram tillsammans med SSAB och Vattenfall ska industrialiseras med start i Gällivare, där det första verket ska stå klart 2026. Den kapacitetsökning som LKAB nu planerar för innebär motsvarande tre sådana anläggningar till i Gällivare inom loppet av bara några år efter den första. Nu pågår arbetet med en omfattande miljötillståndsansökan för hela LKAB:s verksamhet i och kring gruvan i Malmberget i Gällivare, där den nya anläggningen ingår.

– Miljötillståndsansökan ska lämnas in i år och vi hoppas på en effektiv hantering med ett skyndsamt besked. IPCC-rapporterna från FN om klimatläget visar att vi inte har någon tid att förlora för att ställa om vårt samhälle och kapa utsläpp av växthusgaser. Därför satsar vi redan nu på förberedande arbeten för att hålla farten uppe, säger Jan Moström.

Demonstrationsanläggningens storlek innebär att mark måste frigöras och förberedas för att rymma den nya konstruktionen inne på LKAB:s industriområde. Befintliga byggnader, vägar och infrastruktur behöver flyttas innan anläggningsarbetena kan börja. I investeringsbeslutet ingår också frigörande av mark för kommande järnsvampverk.

– Vår plan var ambitiös redan när vi lanserade vår nya strategi 2020, och vi har ju nyligen höjt nivån ännu mer. Vår omställning ska gå snabbare, hela Gällivareproduktionen ska till exempel vara koldioxidfri tidigt 2030-tal, och vi ska dessutom öka produktionen 20-30 procent. Vi kommer att kapa globala utsläpp av koldioxid med 40-50 miljoner ton årligen, motsvarande hela Sveriges utsläpp av växthusgaser. Därför måste vi kavla upp ärmarna och sätta igång med arbete nu direkt, säger Jan Moström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa