Bildspecial: Jättebygget inifrån

Nästa år kommer jättebygget Kunskapshuset och is-och evenemangsarenan stå klar. NSD fick en exklusiv rundtur bland byggbråtet.

Gällivare kommun 26 september 2019 11:27

När Norrbottens Media möter upp projektledare Mats Landström och projektchef Tomas Utter vid is- och evenemangsarenan är det full aktivitet, runt 70 man arbetar på bygget. 
– Det är inne i ett intensivt skede, det blir en ishall utöver det vanliga, säger Tomas Utter, NYAB. 

Projektet med arenan stötte på utmaningar redan i inledningsfasen, bland annat hittades föroreningar i marken. Det innebar, förutom försening av markarbetet, också en del fördyringar. Trots det håller projektet budgeten. 
– Det är ett komplext projekt och det sker alltid förändringar under resans gång. I nuläget håller vi den ram som är, säger Tomas Utter.

Arenan rymmer en stor och liten ispist för isaktiviteter som hockey, curling och konståkning, men ska också kunna användas för till exempel mässor och utställningar. Arbetet med hållbarhet och energi har varit viktigt.
– Det kommer bli en av Sveriges mest energieffektiva ishallar. Man har tänkt mycket på driftskostnader för energi, till exempel kan man lagra överskottsenergi, säger Mats Landström, projektledare Licab.

Nu pågår främst installationsarbeten. Om allt går enligt planerna ska is- och evenemangsarenan vara fullbordad i december och verksamheterna dra igång i januari.
– Det är det vi jobbar mot, och det ser ut som att vi fixar det, säger Tomas Utter.

Inte långt ifrån arenan växer Kunskapshuset fram, som ska rymma gymnasieskola och vuxenutbildning. Våning ett blir ett parkeringsgarage för 150 bilar, våning två, tre och fyra gymnasiets verksamhet, våning fem Lapplands lärcentra och våning sex konferenslokaler. 
– Verksamheten har varit med under hela projekttiden men även medborgarna har genom medborgardialoger fått vara med och tycka till, säger Mats Landström.

Varje våning är utformad så att utbildningssalar ligger längs med ytterväggarna, och grupprum och toaletter mer mot mitten. Totalt består byggnaden av runt 600 rum och mycket går i trä, rött och glas.
– Det blir jätteläckert, det är fantastiskt fina klassrum, säger Marcus Olovsson, platschef Nåiden bygg.

Tanken var från början att Kunskapshuset skulle vara klart till höstens kursstart, men förseningar med markarbetet och första våningsplan gjorde att man sköt fram det till höstterminen 2020. 
– Ett klokt beslut. Just nu så ligger vi helrätt och det känns väldigt bra, vi håller budget och tiden, säger Marcus Olovsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa