Fler tror på sjunkande bostadspriser

Efter fyra månader med uppgång vänder SEB:s boprisindikator ned. Nedgången är två enheter i augusti jämfört med juli och ligger nu på 38.

12 augusti 2019 08:49

Andelen tillfrågade som tror på stigande och oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som i juli, det vill säga 56 respektive 20 procent. Däremot är det något fler, 18 procent, som tror på minskade priser det kommande året, vilket är en ökning med två enheter.

"Prisförväntningarna tar ett litet steg bakåt efter en kraftig uppgång hittills under året. Trendbrottet sammanfaller dock med sommaren som alltid innebär stiltje på bostadsmarknaden. Det blir intressant att se utvecklingen i september när visningarna kommit igång och bostadsköparna vaknat till liv igen", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar".

Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

Samtidigt planerar allt färre att binda räntan på sina lån. Fyra procent av de tillfrågade svarar att de har för avsikt att göra det den närmaste tremånadersperioden, en nedgång med två procentenheter från förra månaden.

Undersökningen görs av Demoskop varje månad och bygger på 1 000 intervjuer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT