– Men butikerna ligger lite efter i informationsväg. E-handeln har fått väldigt mycket information av sina kunder och därför börjar man implementera olika försök på mer information, säger Erik Bergh, analytiker på HUI Research.

Den övergripande digitaliseringstrenden är att handel via mobiltelefon ökar.

– Tidigare har det varit så att man letat mycket information via mobilen men att man handlat via datorn när man kommit hem. Nu börjar sajter bli väldigt välanpassade till mobil, de blir ganska plattformsoberoende på det sättet, säger Erik Bergh.

I Sverige har vi i ett Europeiskt perspektiv legat långt fram vad gäller e-handeln.

– Däremot på dagligvarusidan har vi legat lite efter. Där är det Storbritannien som är klart längst fram. Men svenskarna tar till sig digitaliseringen ganska väl och har smartphones och det är ganska väl utbrett här, det är det inte alls i Sydeuropa – eller har inte varit på samma sätt. Det finns förutsättningar för digitalisering i Sverige, säger Bergh.

Inom en snar framtid kommer troligen röststyrning att slå igenom även inom handeln tror Erik Bergh.

– Det är nästa teknik som är på ingång. Vi har inte fått hit dem ännu men de kommer snart, de här som Amazon med Echo då man kan handla via röst istället. Den övergripande trenden är att man får fler och olika sätt att handla på nätet, säger Bergh.

Det är främst stora bolag i USA som driver på den tekniska utvecklingen inom exempelvis röststyrning.

– Sådant har inte kommit till Sverige och det beror på att det kostar jättemycket pengar att utveckla en sådan lösning. Sverige är ett litet land, på det sättet, så det är svårt att utveckla de här tekniktunga tjänsterna, säger Erik Bergh.

Vilka konsekvenser får en ökad digitalisering inom handel?

– För att kunna hänga med där så måste man förmodligen ha en viss storlek som företag. Det är bra att ha egna tekniker och även om man ska köpa den typen av mjukvara så måste man kunna hantera den, så det blir mer och mer krävande. Därför kommer man nog att se fler samarbeten och fler uppköp så att man får en större storlek. Trenden har tidigare varit att det i den svenska handeln blivit färre men större företag och det kanske är en trend som fortsätter när det kommer in större företag från utlandet. Det kostar att hänga med i det här för kunderna förväntar sig att få en upplevelse på en hög teknisk nivå, säger Erik Bergh.

De mellanstora bolagen är de som kan få svårare att hänga med i utvecklingen. Medan det riktigt stora företagen och de små nischbutikerna kan klara sig bra.

– Så på ytterligheterna kan det gå ganska bra sedan där i mitten kanske det blir lite knepigt, för de mellanstora bolagen som inte har någon tydlig inriktning, säger Erik Bergh.