Återigen har en lastbil använts i ett terrorattentat. I våras användes en stulen lastbil vid terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm, varvid röster höjdes för att försvåra liknande attentat.

Samtal har förts, men i många fall har det inte blivit så mycket mer.

Säkerheten bättre

Stockholm är den av Sveriges tre storstäder som ändå gjort mest. Exempelvis har ungefär dubbelt så många, runt 60 i dag, betonglejon placerats ut på Drottninggatan

Tekniken finns

I slutet av september fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram konkreta projekt för just sådan teknik, så kallade geostaket.

I Göteborg har däremot inte särskilt mycket hänt. Några konkreta förändringar i form av hinder i stadsmiljön har inte kommit på plats - däremot skärpt skydd vid större evenemang i staden. Trafikkontoret presenterar i december en plan för konkreta förändringar som skulle kunna göras. Uppdraget innebar inte att hinder verkligen ska placeras ut, utan just en analys av behovet.

Inte permanent

I Malmö är den mest påtagliga förändringen att skyddspollare ska sättas upp vid Stortorget. De ska inte vara uppe permanent utan höjas vid större evenemang, som Malmöfestivalen.

Statsminister Stefan Löfven (S) säger att ett arbete med att försvåra den här typen av attentat pågår, mellan polis och andra myndigheter, men det kommer att ta tid.

Parallellt har regeringen nu gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ett uppdrag att brett öka säkerheten i offentliga miljöer, genom att bland annat kartlägga ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter - ett uppdrag som ingår i överenskommelsen från i somras mellan regeringen och Alliansen om åtgärder mot terrorism.