Ekonomi Konsumentpriserna steg med 0,2 procent i februari, jämfört med uppgången på 0,5 procent månaden före, enligt statistik från USA:s arbetsmarknadsdepartement.

Fallande bensinpriser och en nedkylning på hyresmarknaden låg bakom utvecklingen.

Exklusive energi- och livsmedelspriser steg USA:s konsumentprisindex med 0,2 procent i februari, mot 0,3 procent i januari. I årstakt låg den så kallade kärninflationen i USA på 1,8 procent i februari.

USA:s centralbank Federal Reserve (Fed), som väntas höja styrräntan den 21 mars, har två procent som inflationsmål för sin penningpolitik.

Trots att inflationen ligger något lägre än målet just nu räknar de flesta med tre styrräntehöjningar i år, kanske till och med fyra.

Timlönerna i USA ökade med 2,6 procent på årsbasis i februari, vilket kan jämföras med 2,8 procent i januari.